різниця потенціалів плоского конденсатора простір між двох пластин заповнене парафіном визначити

різниця потенціалів плоского конденсатора простір між двох пластин заповнене парафіном визначити


задача 10236

Два однакових плоских повітряних конденсатора ємністю C = 100 пФ кожен з'єднані в батарею послідовно. Визначити, на скільки зміниться ємність C батареї, якщо простір між пластинами одного з конденсаторів заповнити парафіном.

задача 13438

Простір між пластинами плоского конденсатора заповнено парафіном (ε = 2). Відстань між пластинами d = 8,85 мм. Яку різницю потенціалів необхідно подати на пластини, щоб поверхнева щільність зв'язаних зарядів на парафіні становила 0,1 нКл/см2?

задача 16589

Є повітряний конденсатор (плоский). Відстань між пластинами 1 см, різниця потенціалів на них 100 В, площа пластини 10 см2. Знайти напруженість електричного поля в конденсаторі, його енергію, об'ємну щільність енергії поля. Знайти ті ж величини при заповненні простору між пластинами парафіном ε = 2, якщо заряд на пластинах постійний.