парамагнітний питома магнітна сприйнятливість молекула момент нормально мати визначити дорівнює газ умова

парамагнітний питома магнітна сприйнятливість молекула момент нормально мати визначити дорівнює газ умова


задача 10976

Молекула NO має магнітний момент рм = 1,8μБ (где μБ — магнетон Бора). Визначити питому парамагнітну сприйнятливість χпит газоподібного окису азоту при нормальних умовах.

задача 18105

Молекула O2 має магнітний момент рm = 2,8μBB — магнетон Бора). Визначити молярну парамагнітну сприйнятливість χмол газоподібного кисню.

задача 18108

Визначити питому парамагнітну сприйнятливість χуд газоподібного кисню при нормальних умовах, якщо відомо, що молекули кисню володіють магнітним моментом рm = 2,8μ

Другие предметы