магнітна сприйнятливість парамагнетика дорівнює індукція вздовж перетин

магнітна сприйнятливість парамагнетика дорівнює індукція вздовж перетин


задача 10956

Оцінити мінімальну кінетичну енергію частинки, локалізованої в області 0,18 нм. Відповідь дати в еВ. Маса частинки дорівнює 1·10–9 кг.

задача 11235

Приймаючи, що невизначеність в імпульсі досягає 23% величини імпульсу, вирахувати, яку енергію може мати мікрочастинка масою 6,68·10–27 кг, локалізована в просторі з точністю 1,253·10–8 см. Відповідь виразити в еВ.

задача 19181

Беручи, що невизначеність в імпульсі досягає η = 24% величини імпульсу, обчислити, яку кінетичну енергію може мати мікрочастинка масою m = 1,67·10–27 кг, локалізована в просторі з точністю Δх = 1,94·10–8 см. Праву частину співвідношення невизначеностей прийняти рівною ћ.

задача 21630

Чому дорівнює магнітна сприйнятливість парамагнетика, якщо його намагніченість в зовнішньому полі з магнітною індукцією В0 = 2π·10–2 Тл дорівнює J = 1 А/м? Магнітна стала μ0 = 4π·10–7 Н/А2.

задача 26534

Протон локалізований в просторі в межах Δx = 1,0 мкм. Враховуючи, що постійна Планка ћ = 1,05·10–34 Дж·с, а маса протона m = 1,67·10–27 кг, оцініть невизначеність швидкості Δvx (в м/с).

Другие предметы