два джерело паралельно внутрішній опір дорівнює

два джерело паралельно внутрішній опір дорівнює


задача 10732

Опір r = 4 Ом підключено до двох паралельно з'єднаних джерел струму з е.р.с. ε1 = 2,2 B і ε2 = 1,4 B і внутрішнім опором r1 = 0,6 Ом і r2 = 0,4 Ом. Визначити силу струму в опорі r і напругу на затискачах другого джерела струму.

задача 12106

Яку роботу з подолання опору повітря здійснює людина при бігу на відстань 250 м, якщо це опір становить 0,6 кГ на 1 м2 поверхні, а поверхня тіла людини, яка зустрічає опір повітря, дорівнює 0,5м2?

задача 12439

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. ε1 = 40 B, ε2 = 30 B, R1 = 30 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 30 Ом.

задача 12572

Знайти повний опір ділянки кола, що складається з паралельно включеного конденсатора ємності С = 73 мкФ і активного опору R = 100 Ом, для змінного струму частоти ω = 314 с–1.

задача 13628

Визначте силу струму, що тече через опори R1, і потужність, що розвивається першим джерелом струму. У схемі, змальованій на рис. 16.17. ε1 = 27 В, ε2 = 30 В, r1 = 30,0 мОм, r2 = 50,0 мОм, R1 = R2 = R5 = 8 Ом, R3 = 1,97 Ом, R4 = 2,95 Ом, R6 = 12 Ом, R7 = 1,2 Ом.

задача 14337

Визначити силу струму в кожній гілці електричного кола (див. рисунок), якщо ε1 = ε2 = 220 В, внутрішній опір джерел струму r1 = r2 = 0,1 Ом, опори R1 = R4 = 0,4 Ом, R5 = 1 Ом, R2 = 9,5 Ом, R3 = 19,5 Ом.

задача 14807

На малюнку дано графіки Е(х) для двох полів, паралельних осі ОХ. При Х = 0 φ1 = φ2. Порівняти потенціали полів, 1 і 2 в точці Х = а.

задача 14876

На скільки рівних частин треба розрізати дріт опором 48 Ом, щоб при паралельному з'єднанні цих частин, отримати опір 3 Ом?

задача 14878

На схемі, зображеній на малюнку R = 2 Ом.

Визначити опір ділянки АВ.

задача 15288

Два елементи з однаковими е.р.с. ε1 = ε2 = 2 В і внутрішніми опорами r1 = 1 Ом і r2 = 2 Ом замкнуті на зовнішній опір R. Через елемент з е.р.с. ε1 тече струм I1 = 1 А. Знайти опір R і струм I2, що тече через елемент з е.р.с. ε2. Який струм I тече через опір R.

задача 15727

Три резистора, опори яких r1 = 12 Ом, r2 = 4 Ом, r3 = 10 Ом, з'єднані паралельно. Загальна сила струму в ланцюзі I = 0,3 А. Знайти силу струму, що йде через опір.

задача 16168

Чому дорівнює опір ділянки кола AB (рис. 9), якщо R = 2 Ом.

задача 16552

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 50 В, ε2 = 30 В, ε3 = 20 В, R1 = 25 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 10 Ом.

задача 16553

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 10 В, ε2 = 20 В, ε3 = 40 В, R1 = 20 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 20 Ом.

задача 16554

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 20 В, ε2 = 40 В, ε3 = 30 В, R1 = 30 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 15 Ом.

задача 16555

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 30 В, ε2 = 10 В, ε3 = 20 В, R1 = 40 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 35 Ом.

задача 16556

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 40 В, ε2 = 50 В, ε3 = 10 В, R1 = 15 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 25 Ом.

задача 16557

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 10 В, ε2 = 10 В, ε3 = 50 В, R1 = 35 Ом, R2 = 40 Ом, R3 = 5 Ом.

задача 16558

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 20 В, ε2 = 20 В, ε3 = 40 В, R1 = 45 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 40 Ом.

задача 16559

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 30 В, ε2 = 50 В, ε3 = 20 В, R1 = 10 Ом, R2 = 25 Ом, R3 = 30 Ом.

задача 16560

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 40 В, ε2 = 30 В, ε3 = 10 В, R1 = 20 Ом, R2 = 35 Ом, R3 = 10 Ом.

задача 16561

Визначте силу струмів, що протікають через опори і через джерела. Внутрішній опір джерел не враховувати. Рис. 10. ε1 = 50 В, ε2 = 40 В, ε3 = 25 В, R1 = 30 Ом, R2 = 45 Ом, R3 = 20 Ом.

задача 17999

В схемі ε1 і ε2 — два елементи з рівними е.р.с. 2 В. Внутрішні опори цих елементів дорівнюють відповідно r1 = 1 Ом и r2 = 2 Ом. Чому дорівнює зовнішній опір R, якщо сила струму I1, що тече через ε1, дорівнює 1 А? Знайти силу струму I2, що тече через ε2. Знайти силу струму IR, йде через опір R.

задача 20687

Два джерела ЕРС ε1 = 2,0 В, ε2 = 1,5 В з внутрішніми опорами r1 = 0,5 Ом и r2 = 0,4 Ом включені паралельно опору R = 2,0 Ом (рис.3.3). Визначте силу струму через цей опір і роботу, здійснену двома джерелами за проміжок часу Δt = 1,0 с.

задача 21964

Якими повинні бути опори r (рис. 7.19), щоб вхідний опір між зажимами А і В дорівнював R0? Опір R0 вважати відомим.

задача 22729

Два джерела струму з різними е.р.с. ε1 и ε2, але однаковими внутрішніми опорами r включені паралельно з опором R. Чому дорівнює струм через цей опір?

задача 22774

Источник тока, имеющий электродвижущую силу 150 В и внутреннее сопротивления 0,4 Ом, питает током десять ламп сопротивлением по 240 Ом и пять ламп сопротивлением 145 Ом каждая. Лампы соединены параллельно, сопротивление подводящих проводов — 2,5 Ом. Найти напряжение, под которым находятся лампы.

задача 26383

Автомобіль масою 1,5т мчить по шосе зі швидкістю 150 км/ч. Якщо відпустити педаль газу, то протягом 5 секунд його швидкість знизиться до 120 км/ч. Чому дорівнює середня сила опору? Яку частину вона становить від ваги автомобіля?

задача 40677

Зернозбиральний комбайн КЗС-9-1 "Славутич", призначений для збирання зернових колосових культур, має захоплення жатки 6 м, оре поле розміром 2 га за 8 годин. Визначити коефіцієнт корисної дії комбайна, якщо потужність двигуна комбайна 187 кВт. Опір грунту 18 кН.

Другие предметы