джерело струму приєднаний опір ланцюга напруга дорівнює знайти потужність двигуна

джерело струму приєднаний опір ланцюга напруга дорівнює знайти потужність двигуна


задача 10711

До повітряного конденсатора, зарядженого до різниці потенціалів U = 500 B та відключеного від джерела напруги, приєднаний паралельно другу конденсатор таких же розмірів і форми, але з іншим діелектриком (скло). Визначити діелектричну проникність e скла, якщо після приєднання другого конденсатора різниця потенціалів зменшилася до U2 = 70 В.

задача 11287

До ланцюга з конденсатора С = 4 мкФ і опору R1 = 2 Ом приєднали паралельно джерело постійної напруги U. У момент часу t0 = 0 підключають котушку L = 7 мГн і активним опором R = 4,852 Ом. У який момент часу t струм I в амперметрі досягне половини максимального значення? Опором амперметра знехтувати.

задача 13297

Три плоских повітряних конденсатора С1 = 8,5 мкФ, С2 = 4,2 мкФ, С3 = 1 мкФ з'єднані паралельно і приєднані до джерела струму. В такому колі заряд першого конденсатора дорівнює 8,5·10–4 Кл. а) Чому дорівнює заряд всієї батареї? б) Після відключення джерела струму від цієї батареї конденсаторів відстань між пластинами другого конденсатора зменшили в 1,5 рази. На скільки в результаті цього змінилися ємність і заряд батареї?

задача 14842

До провідного кільця приєднані провідники від джерела струму. Точки приєднання розташовані на відстані однієї четвертої частини довжини окружності. Визначити напрямок магнітного поля в центрі кільця.

задача 16219

До джерела струму приєднують один раз провідник опором 9 Ом, іншим разом — з опором 16 Ом. В обох випадках в провідниках виділяться однакові кількості тепла. Визначити внутрішній опір джерела струму.

задача 16222

До джерела струму приєднують один раз провідник з опором 9 Ом, іншим разом — з опором 16 Ом. В обох випадках виділяється в одиницю часу однакова кількість тепла. Визначити ККД джерела в обох випадках.

задача 21466

Електричний мотор піднімає вертикально вгору вантаж вагою Р = 15 Н зі швидкістю υ = 25 см/с. Який мінімальний струм I в моторі, якщо він приєднаний до батареї з ε = 6 В?

задача 23277

Зі шматка дроту опором 100 Ом зроблено кільце. У яких точках кільця слід приєднати підвідні струми дроту, щоб опір між ними дорівнював 9 Ом?

задача 23773

Як зміниться модуль Юнга стегнової кістки людини, якщо при напрузі 5 кПа відносна деформація дорівнює 0,025, а зі збільшенням напруги до 11 кПа вона дорівнює 0,055.

задача 24785

Напруга на затискачах елемента в замкнутому колі 2,1 В, опори R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 1,5 Ом. Знайти величину струму, що протікає по опору R1.

задача 60581

До джерела постійної напруги приєднали паралельно опору 10 і 50 Ом. У якому з них і в скільки разів за один і той же час виділитися більше теплоти?

задача 60584

До джерела постійної напруги приєднали послідовно опори 10 і 50 Ом. У якому з них і у скільки разів виділитися більше теплоти за однаковий час?

Другие предметы