камінь кинутий гора схил кут початкова відстань

камінь кинутий гора схил кут початкова відстань


задача 11095

Чому дорівнює робота Аmg сили тяжіння і робота АN сили реакції опори при підйомі ящика маси m по крижаній гірці (довжина схилу

задача 24909

Камінь, кинутий у горизонтальному напрямку і пройшов відстань s = 40 м, потрапляє у великий дзвін. Удар об дзвін був почутий людиною, яка кинула камінь, через час t = 3,9 с. Якою є швидкість каменю v, якщо швидкість звуку u = 330 м/с? Чинність сили тяжкості не розглядати.

задача 26253

Санки масою m = 20 кг піднімають по гладкому схилу на висоту h = 2,5 м, прикладаючи силу F = 300 Н, спрямовану вздовж схилу. Санки рухаються з прискоренням a = 3 м/с2. Яка робота A відбувається при підйомі? Чому дорівнює зміна потенційної енергії Wp санок. Чому дорівнює кінетична енергія Wк санок на вершині.

Другие предметы