сила гравітаційне поле радіус землі маса визначити відстань

сила гравітаційне поле радіус землі маса визначити відстань


задача 10061

Визначити напруженість G гравітаційного поля на висоті h = 1000 см над поверхнею Землі. Вважати відомими прискорення g вільного падіння y поверхні Землі і її радіус R.

задача 10062

Яка робота А буде здійснена силами гравітаційного поля при падінні на Землю тіла масою m = 2 кг: 1) з висоти h = 1000 км; 2) з нескінченності?

задача 10063

З нескінченності на поверхню Землі падає метеорит масою m = 30 кг. Визначити роботу А, яка при цьому буде здійснена силами гравітаційного поля Землі. Прискорення вільного падіння g у поверхні Землі і її радіус R вважати відомими.

задача 10066

На якій відстані від центру Землі знаходиться точка, в якій напруженість сумарного гравітаційного поля Землі і Місяця дорівнює нулю? Прийняти, що маса Землі в 81 разів більше маси Місяця і що відстань від центру Землі до центру Місяця дорівнює 60 радіусах Землі.

задача 10562

Визначити роботу А, яку здійснюють сили гравітаційного поля Землі, якщо тіло масою m = 1 кг впаде на поверхню Землі: 1) з висоти, рівній радіусу Землі; 2) з нескінченності.

задача 10564

Метеорит масою m = 10 кг падає з нескінченності на поверхню Землі. Визначити роботу, яку здійснюють при цьому сили гравітаційного поля Землі.

задача 11191

На якій висоті h над поверхнею Землі напруженість gh гравітаційного поля дорівнює 1 Н/кг? Радіус R Землі вважати відомим.

задача 11196

Маса Землі в n = 81,6 рази більше маси Місяця. Відстань l між центрами мас Землі і Місяця дорівнює 60,3R (R — радіус Землі). На якій відстані r (в одиницях R) від центру Землі знаходиться точка, в якій сумарна напруженість гравітаційного поля Землі і Місяця дорівнює нулю?

задача 11983

Знайдіть гравітаційну силу, з якою ви притягуєте: 1) людину середньої ваги, яка знаходиться від вас на відстані 100 м; 2) Землю; 3) Сонце. Розрахуйте, яку напруженість і який потенціал має ваше власне гравітаційне поле на відстані 100 м від вас. (Радіус Землі 6,37·106 м, маса Землі 5,96·1024 кг, середня відстань від Землі до Сонця 149,50·109, маса Сонця 1,97·1030 кг).

задача 12624

Знайти роботу сил гравітаційного поля по переміщенню тіла у полі Землі з висоти 10000 км до поверхні Землі. Маса тіла 10 т.

задача 12720

Обчислити співвідношення електростатичної і гравітаційної сил взаємодії між двома протонами.

задача 12722

Визначити, при якому значенні питомого заряду (q/m) електрона сили електростатичної і гравітаційної взаємодії були б рівними по модулю.

задача 12855

Обчислити співвідношення електростатичної і гравітаційної сил взаємодії між двома електронами.

задача 13170

Визначте середню щільність Землі, вважаючи відомими гpавітаціонную сталу, радіус Землі і прискорення вільного падіння на Землі.

задача 13183

Як відомо, штучний супутник Землі рухається навколо неї по круговій орбіті. Визначте, у скільки разів гравітаційна потенційна енергія супутника більше його кінетичної енергії.

задача 13596

Визначити напруженість гравітаційного поля в точці, що лежить на продовження осі стрижня масою m і довжиною l на відстані a від найближчого кінця.

задача 14004

Визначити момент інерції і момент імпульсу Земної кулі щодо її осі обертання. Радіус Землі 6400 км. Гравітаційна стала 6,6·10–11 Н·м2/кг2.

задача 17990

Як зміняться напруженість і потенціал гравітаційного поля Землі на висоті, рівній радіусу Землі? Прийняти прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі рівним 9,8 м/с2.

задача 22430

Обчислити гравітаційну сталу γ, знаючи радіус Rз і щільність ρз Землі, а також прискорення сили тяжіння g0 на її поверхні.

задача 26691

Визначити роботу, яку здійснять сили гравітаційного поля Землі, якщо тіло масою 1 кг впаде на поверхню Землі з висоти, рівної радіусу Землі.

Другие предметы