міжатомна відстань твердий потенційна енергія прийняти модуль юнга атом

міжатомна відстань твердий потенційна енергія прийняти модуль юнга атом


задача 40484

Знайти моменти інерції двох атомних молекул типів А2 і AВ відносно вісі, що проходить через центр інерції C молекули перпендикулярно прямій, що з'єднує ядра атомів. Обчислення зробити для наступних молекул: 1) H2; 2) J2, 3) HJ; 4) NO. Міжатомні відстані d: 1) 0,741·10–10 м; 2) 2,67·10–10 м; 3) 1,61·10–10 м; 4) 1,15·10–10 м.

Другие предметы