число Рейнольдса динамічна в'язкість діаметр щільність куля падає

число Рейнольдса динамічна в'язкість діаметр щільність куля падає


задача 11660

Вода тече по круглій гладкій трубі діаметром d = 5 см із середньою по перетину швидкістю = 10 см/с. Визначити число Рейнольдса Re для потоку рідини в трубі і вказати характер перебігу рідини.

задача 19939

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) в плазмі крові з додаванням антикоагулянту для великої рогатої худоби в нормі становить 0,7 мм/год. Визначити діаметр еритроцитів, вважаючи їх сферичними, і що до їхнього руху можна застосувати закон Стокса. Щільність еритроцитів 1250 кг/м3, щільність рідини 1030 кг/м2. Коефіцієнт в'язкості плазми з антикоагулянтом 8,5 мПа·с.

задача 24634

У широкій посудині, наповненій гліцерином (щільність ρ = 1,26 г/см3, динамічна в'язкість η = 1,48 Па·с), падає свинцева кулька (щільність ρ' = 11,3 г/см3). Вважаючи, що при числі Рейнольдса Re ≤ 0,5 виконується закон Стокса (при обчисленні Re як характерний розмір береться діаметр кульки), визначте граничний діаметр кульки.

Другие предметы