показник заломлення скла дорівнює відхилення переломлює призма промінь світла падає під кутом визначити знайти

показник заломлення скла дорівнює відхилення переломлює призма промінь світла падає під кутом визначити знайти


задача 10363

Паралельний пучок світла переходить з гліцерину в скло так, що пучок, відбитий від межі розділу цих середовищ, виявляється максимально поляризованим. Визначити кут γ між падаючим і переломленим пучками.

задача 10843

Промінь світла переходить з води в скло так, що промінь, відбитий від межі розділу цих середовищ, виявляється максимально поляризованим. Визначити кут γ між падаючим і заломленим променями.

задача 11852

Два параллельных пучка световых волн I и II падают на стеклянную призму с преломляющим углом θ = 30° и после преломления выходят из нее. Найти оптическую разность хода Δ световых волн после преломления их призмой.

задача 12532

При якому куті падіння світлового променя на поверхню води (n = 1,333) відбитий промінь буде мати максимальну поляризацію? Який кут складе відбитий промінь з заломленим в воді променем?

задача 12592

Знайти у секундах заломлюючий кут скляного клина, якщо при нормальному падінні на нього світла з довжиною хвилі 749 нм число інтерференційних смуг, що припадають на 1 см, дорівнює 7. Показник заломлення скла для зазначеної довжини хвилі 1,5. Прийняти, що 1 радіан = 2·105 сек.

задача 12593

Знайти заломлюючий кут

задача 12687

Знайти в секундах заломлюючий кут скляного клина, якщо при нормальному падінні на нього світла з довжиною хвилі 612 нм число інтерференційних смуг, що припадають на 1 см, дорівнює 19. Показник заломлення скла для зазначеної довжини хвилі 1,5. Прийняти, що 1 радіан = 2·105 сек.

задача 12864

Промінь світла виходить з призми під тим же кутом, під яким входить в призму, причому відхиляється від первинного напряму на кут φ = 15°. Заломлює кут призми γ = 45°. Знайти показник заломлення n речовини призми.

задача 12890

Визначити у секундах заломлюючий кут скляного клина, якщо при нормальному падінні на нього світла з довжиною хвилі 718 нм число інтерференційних смуг, що припадають на 1 см, дорівнює 11. Показник заломлення скла для зазначеної довжини хвилі 1,5. Прийняти, що 1 радіан = 2·105 сек.

задача 13618

На скляний клин (n = 1,5) з заломлюючим кутом β = 2·10–4 рад нормально падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 600 нм. Визначити відстань b між двома сусідніми мінімумами інтерференційної картини у відбитому світлі.

задача 13714

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 50°, α1 = 40°, n = 1,5.

задача 13718

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 45°, α1 = 20°, n = 1,31.

задача 13719

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 60°, α1 = 30°, n = 1,6.

задача 13720

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 52°, α1 = 45°, n = 1,8.

задача 13721

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 47°, α1 = 50°, n = 1,7.

задача 13722

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 62°, α1 = 35°, n = 2,42.

задача 13723

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 42°, α1 = 25°, n = 1,31.

задача 13726

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 44°, α1 = 22°, n = 1,6.

задача 13727

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 52°, α1 = 42°, n = 1,8.

задача 13732

На грань призми з заломлюючим кутом А падає монохроматичний промінь світла під кутом α1. Визначте кут відхилення променя призмою, якщо показник заломлення речовини дорівнює п (см. рис.). А = 58°, α1 = 32°, n = 2,42.

задача 13850

Два паралельних світловіх пучка, віддалених один від одного на відстані d = 5 см, падають на кварцову призму (n = 1,49) із заломлюючим кутом γ = 25°. Візначте оптичні різніцю ходу Δ цих пучків на виході їх з призми.

задача 13958

Доведіть, що при падінні світла на межу розділу двох середовищ під кутом Брюстера відбитий і заломлений промені взаємно перпендикулярні.

задача 15309

Знайти кут θ відхилення променя скляною призмою з заломлюючим кутом φ = 15°, якщо промінь падає на грань призми під малим кутом. Показник заломлення скла n = 1,8.

задача 15310

На призму з заломлюючим кутом φ = 30° перпендикулярно бічній грані падає промінь світла (рис. 1.8). На який кут відхилиться промінь після виходу з призми, якщо показник заломлення речовини призми n = 1,73?

задача 15615

Промінь світла падає під кутом i на тіло з показником заломлення n. Як повинні бути пов'язані між собою величини i та n, щоб відбитий промінь був перпендикулярний до заломлення?

задача 15624

Монохроматичний промінь падає нормально на бічну поверхню призми, заломлює кут якої γ = 40°. Показник заломлення матеріалу призми для цього променя n = 1,5. Знайти кут відхилення δ променя, що виходить з призми, від первісного напрямку.

задача 16354

На скляну пластинку, показник заломлення якої 1,55, падає промінь світла. Який кут заломлення, якщо кут між відбитим і заломленим променями дорівнює 90°?

задача 17430

На поверхню скла падає пучок природного світла. Кут падіння дорівнює 45°. Знайти за допомогою формул Френеля ступінь поляризації: a) відбитого світла, б) переломленого світла.

задача 17454

Природний промінь світла падає на плоскопараллельную скляну пластинку під кутом повної поляризації (див. рисунок). При цьому інтенсивність відбитого світла становить 30% від інтенсивності падаючого світла. Знайти ступінь поляризації переломленого променя 2. Поглинанням світла знехтувати. Показник заломлення скла прийняти рівним 1,5.

задача 19770

Промінь світла падає на межу розділу двох середовищ під кутом 30 °. Показник заломлення першого середовища n1 = 2,4. Визначити показник заломлення другого середовища, якщо відомо, що відбитий і заломлений промені перпендикулярні один до одного.

задача 20353

На скляну призму з заломлюючим кутом 40° падає промінь світла під кутом 30°. Визначте кут відхилення променя, що вийшов з призми.

задача 21725

Пучок світла з довжинами хвиль 500,0 і 712,0 нм падає на шматок скла під кутом 35,00°. Показник заломлення скла для цих довжин хвиль відповідно дорівнює 1,4810 і 1,4742. Чому дорівнює кут між двома заломленими променями?

задача 22033

Промінь світла переходить з води в скло так, що промінь, відбитий від границі розділу цих середовищ, виявляється повністю поляризованим. Визначити найменше значення кута між падаючим і заломленим променями. При якому куті падіння настає повне внутрішнє відбиття світла від границі розділу? Показник заломлення скла nст = 1,5, воды — nв = 1,33.

задача 23431

Промінь світла переходить із води в алмаз так, що промінь, відбитий від межі поділу цих середовищ, виявляється максимально поляризованим. Визначити кут між падаючим і заломленим променями та відношення швидкостей світла в алмазі та воді (пвод = 1,33; пал = 2,42).

задача 80216

Промінь світла падає перпендикулярно до бічної поверхні призми, заломлюючий кут якої 30°. Знайти кут відхилення променя від первісного напрямку після виходу з призми. Показник заломлення матеріалу призми 1,4.

задача 80248

Визначити кут падіння променя на скло, якщо відбитий промінь перпендикулярний до заломлюючого. Для скла n = 1,5.

задача 80456

Промінь світла переходить з води в алмаз так, що промінь, відбитий від межі розділу цих середовищ, виявляється максимально поляризованим. Визначити кут між падаючим і заломленим променями.

задача 80464

Визначте показник заломлення матеріалу, з якого виготовлений клин, заломлюючий кут якого α = 3·10–4 рад, якщо на l = 1 см доводиться N = 22 інтерференційні смуги максимуму інтенсивності світла. Довжина хвилі нормально падаючого монохроматичного світла λ = 0,415 мкм.

задача 80528

На скляну пластинку падає природний промінь світла. Відбитий промінь при цьому повністю поляризований. Визначте кути між падаючим і відбитим φ, і між відбитим і заломленим γ променями. Абсолютний показник заломлення скла n = 1,52.

Другие предметы