викидає частинку антинейтрино кінетичної енергії

викидає частинку антинейтрино кінетичної енергії


задача 11959

Вільний нейтрон радіоактивний. Викидаючи електрон і антинейтрино, він перетворюється на протон. Визначити сумарну кінетичну енергію Т всіх частинок, що виникають в процесі перетворення нейтрона. Прийняти, що кінетична енергія нейтрона дорівнює нулю і що маса спокою антинейтрино мізерно мала.

задача 12578

Ядро вуглецю 146С викинуло негативно заряджену β-частку і антинейтрино. Визначити повну енергію Q бета розпаду ядра.

Другие предметы