система відліку рухається щодо швидкість знайти час

система відліку рухається щодо швидкість знайти час


задача 10007

Матеріальна точка рухається по колу з постійною кутовою швидкістю v0=π/6 рад/с. У скільки разів шлях Δs, пройдений точкою за час t = 4 с, буде більше модуля її переміщення Δr? Прийняти, що в момент початку відліку часу радіус-вектор r, що задає положення точки на колі, щодо вихідного стану був повернутий на кут φ0=π/3 рад.

задача 10990

Прожектор О встановлено на відстані l = 100 м від стіни АВ і кидає світлу пляму на цю стіну. Прожектор обертається навколо вертикальної осі, роблячи один оберт за час Т = 20 с. Знайти: 1) рівняння руху світлої плями по стіні протягом першої чверті обороту; 2) швидкість v, з якою світла пляма рухається по стіні, в момент часу t = 2 с. За початок відліку прийняти момент, коли напрям променя збігається з ОС.

задача 11265

У лабораторній системі відліку віддаляються одна від одної дві частинки з однаковими за модулем швидкостями. Їх відносна швидкість u в тій же системі відліку дорівнює 0,5c. Визначити швидкості частинок.

задача 11567

Ліфт почав підніматися з постійним прискоренням w = 1,00 м/с2. Через час t = 1,00 см від стелі кабіни ліфта відокремився і став падати шуруп. Визначити: а) час Δt падіння шурупа до удару об підлогу кабіни, б) шлях s, пройдений шурупом за час Δt в системі відліку, пов'язаній з Землею. Висота кабіни ліфта h = 2,75 м.

задача 12528

При переправі через річку шириною 60 м треба потрапити в точку, що лежить на 80 м нижче за течією, ніж точка старту. Човняр управляє моторним човном так, що він рухається точно до мети зі швидкістю 8 м/с відносно берега. Яка при цьому швидкість човна відносно води, якщо швидкість течії річки 2,8 м/с?

задача 12529

При переправі через річку шириною 80 м треба потрапити в точку, що лежить на 60 м вище за течією, ніж точка старту. Човняр управляє моторним човном так, що він рухається точно до мети зі швидкістю 4,5 м/с відносно берега. Яка при цьому швидкість човна відносно води, якщо швидкість течії річки 2,1 м/с?

задача 12993

Швидкість течії річки v = 3 км/ч, a швидкість руху човна щодо води v1 = 6 км/год. Визначте, під яким кутом відносно берега має рухатися човен, щоб пропливти поперек річки.

задача 13168

Планета масою М рухається по колу навколо Сонця зі швидкістю v (відносно геліоцентричної системи відліку) Визначте період обертання цієї планети навколо Сонця.

задача 14405

Знайти швидкість v відносно берега річки: а) човна, що йде за течією; 6) човна, що йде проти течії; в) човна, що йде під кутом ? = 90° до течії. Швидкість течії річки u = 1 м/с, швидкість човна відносно води v0 = 2 м/с.

задача 16176

Деяка планета маси М рухається по колу навколо Сонця зі швидкістю v = 34,9 км/с (щодо геліоцентричної системи відліку). Знайти період обертання цієї планети навколо Сонця.

задача 16177

Період обертання Юпітера навколо Сонця в 12 разів більше відповідного періоду для Землі. Вважаючи орбіти планет круговими, знайти: а) у скільки разів відстань від Юпітера до Сонця перевищує відстань від Землі до Сонця; б) швидкість і прискорення Юпітера в геліоцентричній системі відліку.

задача 16318

Знайти власну довжину стрижня, якщо в лабораторній системі відліку його швидкість v = c/2, довжина l = 1,00 м і кут між ним і напрямком руху θ = 45°.

задача 16320

З якою швидкістю рухався в К-системі відліку годинник, якщо за час t = 5,0 с (в К-системі) він відстав від годинника цієї системи на δt = 0,10 с?

задача 16335

Дві частки рухаються назустріч один одному зі швидкостями v1 = 0,50c і v2 = 0,75c по відношенню до лабораторної системи відліку. Знайти: а) швидкість зближення частинок в лабораторній системі відліку; б) їх відносну швидкість.

задача 17480

Джерело світла рухається зі швидкістю v щодо приймача. Показати, що при v << с відносна зміна частоти світла визначається формулою Δω/ω= v/c·cosθ.

задача 18199

Моторний човен, рухаючись за течією річки, проходить 120 м і через 1,5 хв повертається назад. Швидкість течії річки 3,6 км/год. Визначити швидкість човна відносно води.

задача 24078

Дві частки рухаються назустріч одна одній зі швидкостями v1 = 0,5c і v2 = 0,75c щодо лабораторної системи відліку. Знайдіть швидкість зближення частинок в лабораторній системі відліку і відносну швидкість часток.

задача 25900

Дві частки з однаковими швидкостями v = 3/4c (c — швидкість світла) рухаються по одній прямій і потрапляють в мішень. Одна з часток потрапила в мішень пізніше іншої на час τ = 10–8 c. Знайти відстань між частками в польоті в системі відліку, пов'язаній з ними.

задача 40831

Знайти час і місце зустрічі об'єктів 1 і 3, якщо x1 = 250–10t, x3 = –100+10t.