опір сила вчинити теплота ідеальний газ цикл ккд машини

опір сила вчинити теплота ідеальний газ цикл ккд машини


задача 13879

В результаті кругового процесу газ здійснив роботу, рівну 1 Дж і віддав холодильнику 4,2 Дж теплоти. Знайти ККД циклу.

задача 14692

Визначити, на скільки збільшиться витрата бензину на s = 1,0 км шляху при русі автомобіля масою М = 1,0 т по дорозі з підйомом h = 3 м на l = 100 м шляху в порівнянні з витратою бензину на горизонтальній дорозі. ККД двигуна η = 30 %. Швидкість на всіх ділянках дороги постійна.

задача 15136

Екскаватор піднімає 120 т землі на висоту 6 м протягом 1 ч. Потужність мотора екскаватора 4 кВт. Визначити ККД екскаватора. Прийняти g = 9,8 м/с2.

задача 17127

Ідеальний газ (γ = 1,40), що знаходився спочатку при температурі t1 = 0 °С, піддається стиску, в результаті чого: а) об'єм газу зменшується в 10 разів, б) тиск газу збільшується в 10 разів. Вважаючи процес стиснення адіабатичним, визначити, до якої температури t2 нагрівається газ внаслідок стиснення.

задача 20617

Теплова машина, робочим тілом якої є ідеальний одноатомний газ, здійснює цикл, діаграма якого зображена на малюнку. Якщо Р2 = 4Р1, V3 = 2V1, то ККД такої теплової машини η дорівнює ... %.

задача 22695

Теплова машина, робочим тілом якої є ідеальний газ, здійснює цикл, зображений на малюнку. Якщо Р2 = 2Р1, V2 = 4V1, то коефіцієнт корисної дії цієї машини дорівнює … %.

задача 22697

Ідеальний газ переводиться з першого стану в другий двома способами (1А2 і 1b2), як показано на малюнку. Теплота, отримана газом, зміна внутрішньої енергії і робота газу при переході його з одного стану в інший зв'язані співвідношеннями …

задача 23225

В ізотонічному режимі м'яз піднімає вантаж, маса якого, m = 100 г, на висоту 20 см. Обчислити теплопродукцію Q м'язу, якщо ККД η = 40%.

задача 23639

Яку роботу виконає ідеальний газ, якщо при наданні 2 кДж теплоти внутрішня енергія газу зросте на 600 Дж?

задача 26479

ККД акумулятора, замкнутого на перший опір, ?1 = 50%, а замкнутого на другий ?2 = 60%. Визначте, яким буде ККД цього акумулятора ?, якщо його замкнути на обидва опору, з'єднані паралельно.

задача 40630

Потужність гідростанції N = 73,5 МВт. Чому дорівнює витрата води в м3/c, якщо ККД станції η = 75% і гребля піднімає рівень води на висоту h = 10 м.

задача 50404

У результаті кругового процесу газ здійснив роботу, рівну 3 кДж, і передав холодильнику 16,8 кДж теплоти. Визначити ККД цього процесу.

задача 60000

Визначити силу струму в ланцюзі свинцевого акумулятора, якщо його ε = 2,2 В, зовнішній опір 0,5 Ом, ККД 65%.

Другие предметы