катод електрон ток маса час якої

катод електрон ток маса час якої


задача 11550

У газорозрядній трубці знаходиться неон при температурі T = 300 К і тиску p = 1 Па. Знайти число N атомів неону, що вдаряються за час Δt = 1 с об катод, що має форму диска площею S = 1 см2.

задача 11703

Різниця потенціалів U між катодом і анодом електронної лампи дорівнює 90 В, відстань r = 1 мм. З яким прискоренням а рухається електрон від катода до анода? Яка швидкість v електрона в момент удару об анод? За якийсь час t електрон пролітає відстань від катода до анода? Поле вважати однорідним.

задача 12569

У телевізійній трубці проекційного типу електрони розганяються до швидкості 108 м/с. Визначити довжину хвилі катодних променів без урахування і з урахуванням залежності маси від швидкості.

задача 13973

Різниця потенціалів між катодом і анодом дорівнює 90 В, відстань d = 1 мм. Яка швидкість електрона в момент удару об анод? За який час пролітає електрон цю відстань?

задача 14193

Катод вакуумного фотоелемента покритий літієм. На нього падає світлове випромінювання, яке включає в себе всі видимі хвилі з довжинами від 0,4 до 0,7 мкм. Між катодом і анодом фотоелемента встановлена прискорююча різниця потенціалів 1,2 В. У якому числовому діапазоні лежать швидкості електронів, що падають на анод?

задача 17105

Червона межа фотоефекту для калію лежить при довжині хвилі 577 нм. При якій різниці потенціалів між анодом і катодом припиниться емісія електронів з поверхні калію, якщо висвітлювати катод світлом c = 400 нм? Контактна різниця потенціалів між катодом і анодом дорівнює 2 В і контактне поле направлено від анода до катода.

задача 60454

Електрон рухається від катода лампового діода до його анода. Знайдіть силу, яка діє на електрон, якщо відстань між анодом і катодом дорівнює 10 мм, a напруга між ними 440 В.