нейтрон енергія зв'язку ядра реакція

нейтрон енергія зв'язку ядра реакція


задача 11930

Визначити атомні номери, масові числа і хімічні символи ядер, які вийдуть, якщо в ядрах 3He2, 7Be4, 15O8 протони замінити нейтронами, а нейтрони — протонами.

задача 12549

Визначити енергію Е, яка виділиться при утворенні з протонів і нейтронів ядер гелію 42Не масою m = 1 г.

задача 14359

Визначте, у скільки разів збільшиться число нейтронів в ланцюговій ядерній реакції за час t = 10 с, якщо середній час життя T одного покоління становить 80 мс, a коефіцієнт розмноження нейтронів k = 1,002.

задача 19169

Скільки енергії виділиться при утворенні одного ядра 2Не4 з протонів і нейтронів?

задача 19994

Під час вибуху атомної бомби створюються умови для здійснення наступної реакції: 1Н2 + 1Н3 → X + 0n1. Ядро якого елемента утворюється при цьому?

задача 21843

Знайти енергію ядерної реакції + + . Массы ядер , , рівні відповідно 9,01219 а.е.м., 2,01410 і 10,01294 а.е.м., маса нейтрона mn = 1,00867 а.е.м.

задача 22772

Визначити енергію швидких нейтронів, що виникають в результаті реакції 4Ве9 +2Не4 = 6C12+0n1.

задача 22826

Визначити енергію, яка виділиться при утворенні з протонів і нейтронів ядра гелію 4Не2.

задача 23944

Скільки часу потрібно опромінювати Со59 тепловими нейтронами, щоб наведена питома активність склала 6 мКі ·кг–1. Щільність потоку нейтронів 1011 с–1·см–2. Напишіть рівняння ядерної реакції.

Другие предметы