змочування вважати повним внутрішній знайти вода

змочування вважати повним внутрішній знайти вода


задача 10172

Знайти масу m води, що увійшла в скляну трубку з діаметром каналу d = 0,8 мм, опущену в воду на малу глибину. Вважати змочування повним.

задача 10177

Гліцерин піднявся в капілярній трубці діаметром каналу d = 1 мм на висоту h = 20 мм. Визначити поверхневий натяг a гліцерину. Вважати змочування повним.

задача 10655

У воду опущена на дуже малу глибину скляна трубка з діаметром внутрішнього каналу d = 1 мм. Знайти масу води, що увійшла в трубку. Вважати змочування повним.

задача 13890

У спирт опущена на невелику глибину трубка діаметром внутрішнього каналу 0,5 мм. Визначити масу спирту, який піднявся по трубці, якщо крайовий кут змочування прийняти рівним нулю.

задача 17796

На яку висоту підніметься спирт в капілярі, внутрішній діаметр якого дорівнює 1 мм? Змочування вважати повним. Коефіцієнт поверхневого натягу спирту 22 мН/м.