барометр ртутний стовп атмосферний тиск

барометр ртутний стовп атмосферний тиск


задача 11650

Діаметр d каналу скляної трубки чашкового ртутного барометра дорівнює 5 мм. Яку поправку Δp потрібно вводити у відлік по цьому барометру, щоб отримати правильне значення атмосферного тиску?

задача 13761

Для дезінфекції повітря в операційній або в кімнатах, забруднених бактеріальною флорою, застосовуються ртутні лампи низького тиску. Інтенсивність опромінення при цьому складає 5·10–4 Вт/см2. Визначити імпульс фотонів, що потрапляють на 1 см2 площі за 1 с.

задача 16028

У кульці ртутного термометра міститься 3,6·1021 молекул. Визначити масу ртуті в кульці термометра. Скільки молекул і яка кількість речовини містилися б в кульці такого ж об'єму спиртового (С2Н5ОН) термометра? ρсп = 0,8·103 кг/м3; ρрт = 13,6·103 кг/м3; μрт = 201·10–3 кг/моль.

Другие предметы