енергія реакції ядер дейтерію

енергія реакції ядер дейтерію


задача 11477

Знайдіть мінімальну енергію і частоту гамма-кванта, здатного розбити ядро дейтерію 2Н1 на протон і нейтрон.

задача 11949

При зіткненні γ-фотона з Дейтоном останній може розщепнутися на два нуклона. Написати рівняння ядерної реакції і визначити мінімальну енергію γ-фотона, здатного викликати таке розщеплення.

задача 11953

Пренебрегая кинетическими энергиями ядер дейтерия и принимая их суммарный импульс равным нулю, определить кинетические энергии T1 и T2 и импульсы p1 и р2 продуктов реакции 2H1 + 2H13He2 + 1n0.

задача 12126

Під час вибуху водневої бомби протікає термоядерна реакція утворення гелію з дейтерію і тритію. Написати рівняння реакції. Знайти енергію Q, що виділяється при цій реакції. Яку енергію W можна отримати при утворенні маси m = 1 г гелію?

задача 12275

Обчислити дефект маси, енергію зв'язку і питому енергію зв'язку дейтерію.

задача 14114

Поглинаючи квант γ-випромінювання (довжина хвилі λ = 0,5 нм), ядро дейтерію розпадається на протон і нейтрон, сумарна кінетична енергія яких становить Е. Запишіть рівняння реакції. Визначте E. Чому дорівнює сумарний імпульс протона і нейтрона?

задача 14900

Під час вибуху водневої бомби протікає дейтерій-тритієва реакція ядерного синтезу (1Н2 + 1Н3), в якій зокрема утворюються нейтрони. Знайдіть енергію, що виділяється в цій реакції. Скільки по масі потрібно взяти дейтерію і тритію, щоб зробити водневу бомбу з тротиловим еквівалентом 100 кілотонн (тепловий ефект для тротилу дорівнює 4,1·106 Дж/кг)?

задача 15518

Знайдіть дефект маси (в а.е.м.) і енергію зв'язку (в МеВ) ядра атома дейтерію 1H2.

задача 15682

Ядро дейтерію (1H2) і альфа-частинки (2Не4) пройшли в електричному полі зі стану спокою однакову різницю потенціалів. Знайти відношення довжин хвиль де Бройля для цих частинок.

задача 15969

Яку (в МеВ) порогову кінетичну енергію необхідно повідомити протону, щоб він зміг розщепити ядро важкого водню (дейтерію), що покоїться? Маса ядра дейтерію 2,014 а.е.м.

задача 17239

Протон з кінетичної енергією 1,5 МеВ захоплюється ядром дейтерію. Знайти (в МеВ) енергію збудження утвореного ядра. Енергія зв'язку ядра дейтерію і гелію 2,2 МеВ і 7,7 МеВ відповідно.

задача 17525

Знайдіть питому енергію зв'язку Еуд нуклонів в ядрах: 1) дейтерію 12Н; 2) кисню 816О; 3) полонію 84210Po.

задача 17819

Яку кінетичну енергію необхідно повідомити протону, щоб він зміг розщепити ядро дейтерію, що покоїться, енергія зв'язку якого 2,2 МеВ?

задача 17912

В термоядерних реакторах майбутнього передбачається проводити дейтерій-дейтерієві термоядерні реакції, в яких утворюється один з ізотопів гелію і нейтрон. Запишіть цю реакцію і знайдіть, яка енергія в ній виділяється. Скільки важкого водню треба "спалити" в такому реакторі за добу, щоб забезпечити йому потужність в 1 ГВт (вихідна електрична потужність сучасного типового ядерного реактора)?

задача 22374

Обчислити з теорії Бора швидкість обертання електрона, що знаходиться на третьому енергетичному рівні в атомі дейтерію.

задача 23181

У термоядерних реакторах майбутнього передбачається проводити дейтерій-дейтерієві термоядерні реакції, у яких утворюється один з ізотопів гелію та нейтрон. Запишіть цю реакцію та знайдіть, яка енергія в ній виділяється. Скільки важкого водню треба "спалити" у такому реакторі за добу, щоб забезпечити йому потужність 1ГВт (вихідна електрична потужність сучасного типового ядерного реактора)?

задача 24154

За двома довгими паралельними проводами, відстань між якими 40 см течуть у різних напрямках струми силою по 200 А. Знайти напруженість магнітного поля в точці, віддаленій на 20 см від одного і на 50 см від іншого дроту.

задача 24410

Термоядерна реакція під час вибуху водневої бомби призводить до утворення гелію з дейтерію та тритію. 1) Написати рівняння ядерної реакції у розгорнутому вигляді. 2) Знайти енергетичний ефект. 3) Скільки енергії виділяється при витраті 3 г тритію?

задача 26282

Знайдіть мінімальну енергію і частоту гамма-кванта, здатного розбити ядро дейтерію 2Н1 на протон і нейтрон.

Другие предметы