відкачка посудину визначити тиск

відкачка посудину визначити тиск


задача 11486

Для отримання високого вакууму в скляній посудині необхідно прогрівати її при відкачці із метою видалити адсорбовані гази. Визначити, на скільки підвищиться тиск в сферичному посудині радіусом R = 10 см, якщо всі адсорбовані молекули перейдуть зі стінок в судину. Шар молекул на стінках вважати мономолекулярним, перетин σ однієї молекули дорівнює 10–15 см2. Температура Т, при якій проводиться відкачка, дорівнює 600 К.

задача 13078

Насос потужністю N використовують для відкачування нафти з глибини h. Визначити масу рідини, піднятої за час t, якщо к.к.д. насоса дорівнює η.

задача 15053

Для отримання гарного вакууму в скляній посудині необхідно при відкачці прогріти стінки судини, щоб видалити адсорбований газ. Обчислити, на скільки може збільшитися тиск в сферичному посудині радіусом 10 см, якщо адсорбовані молекули перейдуть зі стінок в посудину. Площу молекули вважати рівною 10–15 см2, шар мономолекулярний. Температура дорівнює 300 °С.

Другие предметы