непружний співудар пружний удар маса другого тіла

непружний співудар пружний удар маса другого тіла


задача 11529

Тіло масою m1 = 1 кг, рухоме горизонтально зі швидкістю v1 = 1 м/с, наздоганяє друге тіло масою m2 = 0,5 кг і непружно співударяється з ним. Яку швидкість u отримають тіла, якщо: а) друге тіло стояло нерухомо; б) друге тіло рухалося зі швидкістю v2 = 0,5 м/с в напрямку, що і перше тіло; в) друге тіло рухалося зі швидкістю v2 = 0,5 м/с в напрямку, протилежному напрямку руху першого тіла.

задача 11537

Тіло масою m1 = 2 кг рухається назустріч другому тілу масою m2 = 1,5 кг і непружно співударяється з ним. Швидкості тіл безпосередньо перед ударом були v1 = 1 м/с і v2 = 2 м/с. Який час t будуть рухатися ці тіла після удару, якщо коефіцієнт тертя k = 0,05?

задача 14543

Дві кулі рухаються назустріч одна одній і співвдарюются абсолютно пружно. Швидкості куль до удару були v1 = 2 м/с і v2 = 4 м/с. Загальна швидкість куль після удару u = 1 м/с і по напрямку збігається з напрямком швидкості v1. У скільки разів кінетична енергія Eк1 першої кулі була більше кінетичної Eк2 енергії другої кулі?

Другие предметы