потенційний визначити з умови нормування коефіцієнт власна функція описує стан має вигляд

потенційний визначити з умови нормування коефіцієнт власна функція описує стан має вигляд


задача 11520

Розподіл молекул за швидкостями в молекулярних пучках при еффузійному витіканні відрізняється від максвеллівського і має вигляд . Визначити з умови нормування коефіцієнт С.

задача 17114

Рішення рівняння Шредінгера для нескінченно глибокого одновимірного прямокутного потенційного ящика можна записати у вигляді

задача 18067

Власна функція, яка описувала стан частинки в потенційному ящику, має вигляд ψn(х) = C sin (πnx/l). Використовуючи умову нормування, визначити постійну C.

задача 24711

Атом водню перебуває у основному стані. Власна хвильова функція, що описує стан електрона в атомі, має вигляд Ψ(r) = Се–r/a, де С — деяка стала. Знайти постійну С із умови нормування.

задача 80350

Обчисліть енергію (в МДж), яка випромінюється з 1 м2 поверхні Сонця за час, що дорівнює 425 хв., приймаючи температуру його поверхні рівною приблизно 5644 К і вважаючи, що Сонце випромінює як абсолютно чорне тіло.

Другие предметы