доза випромінювальні повітря

доза випромінювальні повітря


задача 11508

Обчислити енергію, що випромінюється за час, рівний 1 хв, з площі в 1см2 абсолютно чорного тіла, температура якого становить 1000 К.

задача 12403

З поверхні сажі площею S = 2 см2 при температурі T = 400 К за час t = 5 хв випромінюється енергія W = 83 Дж. Визначити коефіцієнт теплового випромінювання аТ сажі.

задача 15964

У скільки разів збільшиться потужність теплового випромінювання абсолютно чорного тіла, якщо максимум випромінювальної здатності тіла переміститься від 700,0 до 600,0 нм?

задача 18015

Потужність дози γ- випромінювання на відстані 50 см від точкового джерела становить 0,1 р/хв. Скільки часу протягом робочого дня можна перебувати на відстані 10 м від джерела, якщо гранично допустима доза за робочий день не повинна перевищувати 17 мр?

задача 20789

Компресор автозаправника забезпечує надлишковий тиск ΔР = 30 кПа. Скільки часу необхідно для дозаправки повітряного судна авіапаливом, якщо вихідний отвір шланга знаходиться на 3 м вище компресора і його площа дорівнює 5 см2. Необхідно дозаправить 1000 кг палива, щільність якого дорівнює 800 кг/м3.

задача 21876

Металева поверхня площею 15 см2, нагріта до 3000 К, випромінює за 1 хвилину енергію 105 Дж. Знайти коефіцієнт сірості поверхні тіла. Чому дорівнює енергія, яку випромінювала б ця поверхню, якби була абсолютно чорною?

задача 80350

Обчисліть енергію (в МДж), яка випромінюється з 1 м2 поверхні Сонця за час, що дорівнює 425 хв., приймаючи температуру його поверхні рівною приблизно 5644 К і вважаючи, що Сонце випромінює як абсолютно чорне тіло.

Другие предметы