куля радіусом масою котиться зі швидкістю ковзання горизонтальній площині знайти

куля радіусом масою котиться зі швидкістю ковзання горизонтальній площині знайти


задача 10046

По горизонтальній площині котиться диск зі швидкістю v = 8 м/с. Визначити коефіцієнт опору, якщо диск, будучи наданий самому собі зупинився, пройшовши шлях s = 18 м.

задача 10544

Суцільний однорідний диск котиться по горизонтальній площині зі швидкістю v = 10 м/с. Яку відстань пройде диск до зупинки, якщо його надати самому собі? Коефіцієнт тертя при русі диска дорівнює 0,02.

задача 11180

Обруч і суцільний циліндр, що мають однакову масу 2 кг, котяться без ковзання з однаковою швидкістю 5 м/с. Знайти кінетичні енергії цих тіл.

Задача 26603

Циліндр, маса якого m = 1 кг, радіус r = 0,173 м, котиться без ковзання. Визначити сумарну роботу сили тяжіння і сили опору коченню, якщо вісь циліндра перемістилася на відстань s = 1 м і коефіцієнт тертя кочення δ = 0,01 м.

Задача 26606

Однорідний циліндр масою 40 кг котиться прямолінійно без ковзання по горизонтальній площині з кутовою швидкістю ω = 4 рад/с. Коефіцієнт тертя кочення δ = 0,01 м. Визначити потужність сил опору коченню.

задача 11880

Тонке кільце радіуса r = 0,1 м котиться без ковзання зі стану спокою I по внутрішній поверхні горизонтального циліндра радіуса R = 0,6 м. Визначити швидкість центру кільця в нижньому положенні II.

задача 12269

Диск масою m = 2 кг котиться без ковзання по горизонтальній площині зі швидкістю v = 4 м/с. Знайти кінетичну енергію диска.

задача 12562

По горизонтальній площині рухається тіло масою m = 2 кг, якому була надана початкова швидкість ν0 = 4 м/с. До зупинки тіло пройшло шлях, рівний 16 см. Визначити модуль сили тертя ковзання Fтр між тілом і площиною.

задача 12621

Обруч масою 2 кг котиться без ковзання по горизонтальній площині. Швидкість його центру інерції 2 м/с. На яку висоту він підніметься по похилій площині?

задача 13836

Камінь, що ковзає по горизонтальній поверхні льоду, зупинився, пройшовши відстань 48 м. Визначити початкову швидкість каменя, якщо сила тертя ковзання каменя об лід становить 0,06 ваги каменю.

задача 15006

Суцільний однорідний диск масою 800 г, радіусом 15 см котиться без ковзання по горизонтальній поверхні. Швидкість осі диска дорівнює 1,5 м/с. Обчислити кінетичну енергію диска.

задача 16713

По похилій дошці пустили котитися від низу до верху кульку. На відстані 30 см від початку шляху кулька побувала двічі — через 1 с і 2 с після початку руху. Визначити початкову швидкість і прискорення руху кульки, вважаючи його постійним.

задача 17689

Колесо радіуса r = 0,75 м котиться по колу радіуса R = 6 м в горизонтальній площині. Центр колеса рухається з постійною швидкістю v = 1,5 м/с. Знайти кут між вектором кутової швидкості колеса і вертикаллю.

задача 17991

Куля і суцільний циліндр мають однакову масу (5 г кожен), котяться з однаковою швидкістю 10 м/с. Знайти кінетичні енергії цих тіл.

задача 21915

Куля і порожній циліндр однакової маси котяться рівномірно без ковзання по горизонтальній поверхні і мають однакову кінетичну енергію. У скільки разів відрізняються їх лінійні швидкості?

задача 23147

Сила тертя кочення для сталевої кульки діаметром 1 см, що вільно котиться по сталевій поверхні, дорівнює 0,01 Н. Чому дорівнюватиме сила тертя кочення для сталевої кульки діаметром 2 см?

задача 23400

Суцільний (1) і порожнистий циліндри (2) однакових мас і радіусів котяться без ковзання горизонтальною поверхнею з однаковою швидкістю. Чому дорівнює відношення відстаней l1/l2 , яке пройдуть циліндри до повної зупинки. Значення коефіцієнта тертя тіл однакове протягом усього шляху і дорівнює μ = 0,1.

задача 23403

Дві кульки однакової маси та однаковими радіусами рухаються з однаковими швидкостями центрів мас горизонтальною поверхнею. Перше котиться, друге ковзає. При ударі об стінку тіла зупиняються. Визначте, у якого тіла і скільки разів більше виділиться тепла при ударі.

задача 23603

Колесо діаметром 0,07 м, насаджене на горизонтальну вісь, котиться без ковзання горизонтальною площиною. Центр колеса рухається зі швидкістю 0,168 м/с та описує коло радіусом 0,12 м. Знайти величину результуючої кутової швидкості колеса та кут її нахилу до вертикалі.

задача 40560

Обруч і диск однакової маси котяться без ковзання з однаковою лінійною швидкістю. Кінетична енергія обруча Ек = 40 Дж. Знайти кінетичну енергію диска.

задача 40716

Куля котиться без ковзання по горизонтальній поверхні і зупиняється через 7 с. Визначити відстань, яку проходить куля до зупинки, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,3.

задача 40733

Куля і суцільний циліндр мають однакову масу 5 кг кожен і котяться з однаковою швидкістю 10 м/с. Знайти кінетичні енергії цих тіл.

задача 40759

Циліндр масою 5 кг котиться без ковзання з постійною швидкістю 14 м/с. Визначити кінетичну енергію циліндра і час, через який циліндр зупиниться, якщо сила тертя дорівнює 50 H.

Другие предметы