період коливань маятника довжина коефіцієнт лінійного розширення матеріалу добу температура

період коливань маятника довжина коефіцієнт лінійного розширення матеріалу добу температура


задача 10076

Визначити період Т коливань математичного маятника, якщо його модуль максимального переміщення Δr = 18 см і максимальна швидкість vmax = 16 см/с.

задача 11337

Знайти відношення довжин двох математичних маятників, якщо відношення періодів їх коливань дорівнює 1,5.

задача 11338

Математичний маятник довжиною l = 1 м встановлений в ліфті. Ліфт піднімається з прискоренням а = 2,5 м/с2. Визначити період Т коливань маятника.

задача 13129

Період коливання математичного маятника 10 с. Довжина цього маятника дорівнює сумі довжин двох інших математичних маятників, один з яких має частоту коливанні 16 Гц. Чому дорівнює період іншого маятника.

задача 13666

Два математичних маятника, довжини яких відрізняються на Δl = 16 см, здійснюють за один і той же час один n1 = 10 коливань, другий — n2 = 6 коливань. Визначте довжини маятників l1 і l2.

задача 15924

Чи зміниться період коливань маятника при вміщенні його в воду? Маятнику додана ідеально обтічна форма і можна прийняти, що тертя об воду дорівнює нулю.

задача 16099

Математичний маятник довжиною 80 см в початковий момент має максимальну швидкість, рівну 28 см/с. Визначити рівняння гармонійних коливань маятника. Записати диференціальні рівняння коливань для лінійного і кутового зсувів. Дати зв'язок між ними.

задача 16106

Рівняння коливань математичного маятника має вигляд x = 12cos20πt (см). Визначити період коливань, частоту, максимальну швидкість руху вантажу, максимальне прискорення. Намалювати масштаб, графік, що характеризують ці коливання.

задача 17638

Математичний маятник довжиною l = 0,5 м, виведений з положення рівноваги, відхилився при першому коливанні на х1 = 5 см, а при другому (в ту ж сторону) на х2 = 4 см. Знайти час релаксації τ.

задача 17954

Два математичних маятника мають періоди коливань T1 = 3 с і Т2 = 4 с. Який період коливань буде у математичного маятника, довжина якого дорівнює сумі довжин обох маятників.

задача 17959

Один з математичних маятників зробив 10 коливань, інший за цей же час - 6 коливань. Різниця довжин маятників становить 16 см. Визначте довжини маятників і періоди їх коливань.

задача 24976

Якої довжини L маятник найбільше розгойдуватиметься у вагоні при швидкості поїзда ν = 72 км/год? Довжина рейок b = 12,5 м.

задача 40214

На малюнку представлений графік коливань маятника. Рівняння коливань має вигляд: x = A cos(ωt + φ0). Визначити початкову фазу коливань.

задача 40651

Період коливань математичного маятника на рівні моря Т0 = 2 с. На скільки зміниться період коливань цього маятника, якщо його підняти на висоту h = 10 км над рівнем моря? Радіус Землі R = 6370 км.

задача 40729

Тонкий обруч, повішений на цвях, вбитий горизонтально в стіну, робить коливання у площині, паралельній стіні. Діаметр обруча 80 см. Визначити приведену довжину і період коливань такого маятника.

задача 40809

Визначити період коливань, якщо закон руху матеріальної точки x=0,01sin(103t+π).

задача 40812

Чому дорівнює період коливання математичного маятника довжиною 1,5 м?

задача 40838

В нерухомому ліфті висить маятник, період коливання якого T = 1 c. З яким прискоренням повинен рухатися ліфт, щоб період коливань цього маятника став T1 = 1,1 c? Прискорення вважати позитивним.

Другие предметы