відокремлений куля радіусом заряджений визначити потенціал

відокремлений куля радіусом заряджений визначити потенціал


задача 13025

Визначити в вакуумі потенціал відокремлено

задача 14724

Відокремлена цинкова кулька радіусом 1 см знаходиться у вакуумі і тривалий час висвітлюється ультрафіолетовим випромінюванням з довжиною хвилі 0,25 мкм. Визначити число відсутніх електронів у об'ємі кульки.

задача 15280

На відокремлену нікелеву кульку радіусом 0,5 см падає випромінювання з довжиною хвилі 250 нм. Скільки електронів покине кульку, якщо на неї додатково направити випромінювання з довжиною хвилі 200 нм?

задача 16238

Відокремлену цинкову кульку опромінюють монохроматичним світлом довжиною хвилі λ = 4 нм. До якого потенціалу зарядиться кулька? Робота виходу електрона з цинку А = 4,0 еВ.

задача 16280

Відокремлену цинкову кульку опромінюють монохроматичним світлом довжиною хвилі λ = 40 нм. Визначте, до якого потенціалу зарядиться кулька. Робота виходу електронів з цинку А = 4,0 эВ.

задача 20715

Дві заряджені відокремлені кулі 1 і 2 з'єднані тонким дротиком, ємністю якого можна знехтувати. Відношення поверхневих щільностей заряду куль σ12 = 0,5. Знайдіть відношення C1/C2 — ємностей куль.

задача 20718

Знайти потенціал φ точки поля, що знаходиться на відстані r = 12 см від поверхні зарядженої кулі радіусом R = 2 см, якщо потенціал кулі φ0 = 300 В.

задача 21174

Визначити, до якого потенціалу заряджена усамітнена куля, що проводить, якщо в точках, віддалених від її поверхні у вакуумі на 5,00 і 10,0 см, потенціали рівні відповідно 300 і 210 В.

задача 60400

Відокремленій кулі діаметром 47 см, що проводить і знаходиться у вакуумі, надали заряд 268 нКл. Визначити потенціал на відстані 455 см від центру кулі.

задача 60485

Потенціал усамітненої зарядженої кулі, що проводить, зануреної в гас (ε = 2), дорівнює 180 В. Визначити заряд кулі, якщо її радіус 4 см. Обчислити роботу, що здійснюються полем при переміщенні заряду 0,5·10–1 Кл уздовж силової лінії на відстані 8 см від поверхні кулі.

задача 60516

Відокремленій що проводить кулі, вміщеній у вакуум, надали заряд 90 нКл. Знайти потенціал кулі, якщо її діаметр дорівнює 30 см. Визначити потенціал поля в центрі кулі і на відстані 15 см від її поверхні.

Другие предметы