відстань точка круглий отвір радіусом перед екраном діафрагма світло падає нормально довжина світлова плоска хвилі зона картина

відстань точка круглий отвір радіусом перед екраном діафрагма світло падає нормально довжина світлова плоска хвилі зона картина


задача 12324

Точкове джерело S світла (λ = 0,5 мкм), плоска діафрагма з круглим отвором радіусом r = 1 мм і екран розташовані, як це вказано на рис. 31.4 (а = 1 м). Визначити відстань b від екрана до діафрагми, при якому отвір відкривав би для точки Р три зони Френеля.

задача 12325

Точкове джерело світла з довжиною хвилі 0,5 мкм розташоване на відстані 1 м перед діафрагмою з круглим отвором радіусом 1 мм. Знайти відстань від діафрагми до точки спостереження, що знаходиться на осі отвору, для якої число зон Френеля в отворі дорівнює 3. Темна або світла пляма вийде в центрі дифракційної картини, якщо в місці спостереження помістити екран?

задача 12800

На шляху пласкої світлової хвилі (λ = 500 нм) поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 39 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 96 см діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість?

задача 12801

На шляху пласкої світлової хвилі поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 41 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 66 см від діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість, якщо довжина хвилі дорівнює 493 нм?

задача 12980

Плоска світлова хвиля з довжиною, що дорівнює 432 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 526 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривало 6 зон Френеля?

задача 13090

Плоска світлова хвиля з довжиною, що дорівнює 461 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 757 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривало 6 зон Френеля?

задача 13269

Плоска хвиля (λ = 500 нм) падає на круглу діафрагму з діаметром отвору 10 мм. Що буде спостерігатися в центрі екрану, розташованого на відстані 1 м від діафрагми?

задача 13694

Плоска світлова хвиля з довжиною, що дорівнює 570 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 555 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривав 6 зон Френеля?

задача 14562

Плоска світлова хвиля (λ = 0,7 мкм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром D = 2,8 мм. Визначте відстані b1, b2, b3 від діафрагми до найбільш віддалених від неї точок, в яких спостерігаються максимуми інтенсивності.

задача 14573

Плоска світлова хвиля (λ = 600 нм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором, радіус якого R = 0,6 мм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривав тільки одну зону Френеля?

задача 14713

Між точковим джерелом світла (λ = 0,50 мкм) і екраном помістили діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1,0 мм. Відстань від діафрагми до джерела і екрану рівні відповідно a = 200 см і b = 200 см. Як зміниться освітленість екрана в точці, що лежить проти центру отвору, якщо точкове джерело замінити плоскою хвилею?

задача 14714

Між точковим джерелом світла (λ = 0,50 мкм) і екраном помістили діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1,0 мм. Відстань від діафрагми до джерела і екрану рівні відповідно a = 100 см і b = 200 см. Як зміниться освітленість екрана в точці, що лежить проти центру отвору, якщо точкове джерело замінити плоскою хвилею?

задача 14715

Між точковим джерелом світла (λ = 0,50 мкм) і екраном помістили діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1,0 мм. Відстань від діафрагми до джерела і екрану рівні відповідно a = 1 м і b = 2 м. Як зміниться освітленість екрана в точці P, що лежить проти центру отвору, якщо діафрагму прибрати?

задача 14719

На діафрагму з круглим отвором діаметром 4 мм нормально падає плоска монохроматична світлова хвиля з довжиною 680 нм. На осі отвору за діафрагмою на відстані 2,94 м утворюється мінімум інтерференції дифрагує променів. На якій відстані від діафрагми утворюється наступний мінімум?

задача 14893

У плоскому аркуші зроблено невеликий круглий отвір, діаметр якого можна змінювати. На отвір перпендикулярно йому з одного боку падає світло з довжиною хвилі 0,7 мкм, а з іншого боку на осі отвору на відстані 2 м знаходиться точка спостереження. Яким в світловому вираженні буде спостерігатися отвір, якщо його діаметр зробити рівним: 1) 2,36 мм; 2) 3,34 мм; 3) 4,1 мм?

задача 16842

Перед діафрагмою з круглим отвором радіусом R = 1,0 мм помістили точкове джерело світла (λ = 0,50 мкм). Знайти відстань b від діафрагми до точки спостереження, для якої число зон Френеля в отворі m = 4. Відстань від джерела світла до діафрагми а = 1,0 м.

задача 17360

На шляху плоскою світлової хвилі з λ = 0,54 мкм поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню f = 50 см, безпосередньо за нею — діафрагму з круглим отвором і на відстані b = 75 см від діафрагми — екран. За яких радіусів отвору центр дифракційної картини на екрані має максимальну освітленість?

задача 26301

Плоска світлова хвиля довжини λ = 550 нм падає по нормалі на діафрагму з отвором змінного радіусу. Паралельно діафрагмі розташований екран. Відомо, що при радіусі отвору r1 = 1,73 мм в центрі дифракційної картині на екрані - світла пляма, збільшуючи радіус отвору, наступну світлу пляму отримують при r2 = 2,24 мм. Чому дорівнює відстань від перешкоди до екрану? При якому значенні радіуса в центрі дифракційної картини буде пляма максимальної інтенсивності?

задача 26333

Паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 600 нм нормально падає на діафрагму з круглим отвором радіусом R = 0,6 мм. У центрі екрана, розташованому на відстані b1 = 15 см від діафрагми, спостерігається темна пляма. На яку мінімальну відстань Δb, виміряне уздовж осі, перпендикулярної отвору, потрібно видалити екран, щоб в центрі його знову спостерігалася темна пляма?

задача 80291

На шляху плоскою світлової хвилі (λ = 586 нм) поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 41 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 169 см від діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість?

задача 80428

На шляху плоскої світлової хвилі (λ = 666 нм) поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 41 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 67 см від діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість?