відстань точка круглий отвір радіусом перед екраном діафрагма світло падає нормально довжина світлова плоска хвилі зона картина

відстань точка круглий отвір радіусом перед екраном діафрагма світло падає нормально довжина світлова плоска хвилі зона картина


задача 12324

Точкове джерело S світла (λ = 0,5 мкм), плоска діафрагма з круглим отвором радіусом r = 1 мм і екран розташовані, як це вказано на рис. 31.4 (а = 1 м). Визначити відстань b від екрана до діафрагми, при якому отвір відкривав би для точки Р три зони Френеля.

задача 12325

Точкове джерело світла з довжиною хвилі 0,5 мкм розташоване на відстані 1 м перед діафрагмою з круглим отвором радіусом 1 мм. Знайти відстань від діафрагми до точки спостереження, що знаходиться на осі отвору, для якої число зон Френеля в отворі дорівнює 3. Темна або світла пляма вийде в центрі дифракційної картини, якщо в місці спостереження помістити екран?

задача 12800

На шляху пласкої світлової хвилі (λ = 500 нм) поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 39 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 96 см діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість?

задача 12801

На шляху пласкої світлової хвилі поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 41 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 66 см від діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість, якщо довжина хвилі дорівнює 493 нм?

задача 12980

Плоска світлова хвиля з довжиною, що дорівнює 432 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 526 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривало 6 зон Френеля?

задача 13090

Плоска світлова хвиля з довжиною, що дорівнює 461 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 757 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривало 6 зон Френеля?

задача 13269

Плоска хвиля (λ = 500 нм) падає на круглу діафрагму з діаметром отвору 10 мм. Що буде спостерігатися в центрі екрану, розташованого на відстані 1 м від діафрагми?

задача 13694

Плоска світлова хвиля з довжиною, що дорівнює 570 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 555 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривав 6 зон Френеля?

задача 14562

Плоска світлова хвиля (λ = 0,7 мкм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром D = 2,8 мм. Визначте відстані b1, b2, b3 від діафрагми до найбільш віддалених від неї точок, в яких спостерігаються максимуми інтенсивності.

задача 14573

Плоска світлова хвиля (λ = 600 нм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором, радіус якого R = 0,6 мм. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривав тільки одну зону Френеля?

задача 14713

Між точковим джерелом світла (λ = 0,50 мкм) і екраном помістили діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1,0 мм. Відстань від діафрагми до джерела і екрану рівні відповідно a = 200 см і b = 200 см. Як зміниться освітленість екрана в точці, що лежить проти центру отвору, якщо точкове джерело замінити плоскою хвилею?

задача 14714

Між точковим джерелом світла (λ = 0,50 мкм) і екраном помістили діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1,0 мм. Відстань від діафрагми до джерела і екрану рівні відповідно a = 100 см і b = 200 см. Як зміниться освітленість екрана в точці, що лежить проти центру отвору, якщо точкове джерело замінити плоскою хвилею?

задача 14715

Між точковим джерелом світла (λ = 0,50 мкм) і екраном помістили діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1,0 мм. Відстань від діафрагми до джерела і екрану рівні відповідно a = 1 м і b = 2 м. Як зміниться освітленість екрана в точці P, що лежить проти центру отвору, якщо діафрагму прибрати?

задача 14719

На діафрагму з круглим отвором діаметром 4 мм нормально падає плоска монохроматична світлова хвиля з довжиною 680 нм. На осі отвору за діафрагмою на відстані 2,94 м утворюється мінімум інтерференції дифрагує променів. На якій відстані від діафрагми утворюється наступний мінімум?

задача 14893

У плоскому аркуші зроблено невеликий круглий отвір, діаметр якого можна змінювати. На отвір перпендикулярно йому з одного боку падає світло з довжиною хвилі 0,7 мкм, а з іншого боку на осі отвору на відстані 2 м знаходиться точка спостереження. Яким в світловому вираженні буде спостерігатися отвір, якщо його діаметр зробити рівним: 1) 2,36 мм; 2) 3,34 мм; 3) 4,1 мм?

задача 16842

Перед діафрагмою з круглим отвором радіусом R = 1,0 мм помістили точкове джерело світла (λ = 0,50 мкм). Знайти відстань b від діафрагми до точки спостереження, для якої число зон Френеля в отворі m = 4. Відстань від джерела світла до діафрагми а = 1,0 м.

задача 17360

На шляху плоскою світлової хвилі з λ = 0,54 мкм поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню f = 50 см, безпосередньо за нею — діафрагму з круглим отвором і на відстані b = 75 см від діафрагми — екран. За яких радіусів отвору центр дифракційної картини на екрані має максимальну освітленість?

задача 19701

На діафрагму з круглим отвором радіусом r = 1 мм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. На шляху променів, які пройшли через отвір, на відстані l = 1 м поміщають екран. Скільки зон Френеля вкладається в отворі діафрагми? Яким буде центр дифракційної картини на екрані в точці М: світлим або темним?

задача 19703

Плоска світлова хвиля (λ = 400 нм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром d = 1 см. На якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривав дві зони Френеля?

задача 19705

Паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 600 нм нормально падає на діафрагму з круглим отвором радіусом R = 0,6 мм. У центрі екрана, розташованого на відстані b1 = 20 см від діафрагми, спостерігається світла пляма. На яку мінімальну відстань Δb, вимірюється уздовж осі перпендикулярної отвору, потрібно видалити екран, щоб в центрі його знову спостерігалося світла пляма?

задача 19708

Плоска світлова хвиля (λ = 700 нм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором радіусом R = 1,4 мм. Визначте відстані b1, b2, b3 від діафрагми до найбільш віддалених від неї точок, в яких спостерігаються мінімуми інтенсивності.

задача 19725

На діафрагму з круглим отвором радіусом 1 мм падає нормально паралельний пучок світла довжиною хвилі 0,5 мкм. На шляху променів, які пройшли через отвір, на відстані 1 м поміщений екран. У центрі екрана в точці М буде спостерігатися …
1) темна пляма, тому що в отворі укладається 4 зони Френеля;
2) світла пляма, тому що в отворі укладається 3 зони Френеля;
3) світла пляма, тому що в отворі укладається 5 зон Френеля;
4) темна пляма, тому що в отворі укладається 2 зони Френеля.

задача 19747

На діафрагму з круглим отвором діаметром 3,3 мм падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,55 мкм. На відстані 1 м від діафрагми знаходиться екран. Яким буде центр дифракційної картини на екрані?

задача 19752

Монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,5 мкм падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 10 мм. За діафрагмою на відстані 2 м знаходиться екран. Яким буде центр дифракційної картини - світлим або темним?

задача 19755

На діафрагму з круглим отвором діаметром 5 мм падає нормально монохроматичне світло довжиною хвилі 0,6 мкм. Визначити відстань від точки спостереження до отвору, якщо отвір відкриває чотири зони Френеля.

задача 19756

На діафрагму з круглим отвором діаметром 2 мм падає нормально монохроматичне світло довжиною хвилі 0,5 мкм. Визначити відстань від точки спостереження до отвору, якщо отвір відкриває дві зони Френеля.

задача 19759

На круглий отвір діаметром 4 мм падає нормально паралельний пучок променів з довжиною хвилі 0,5 мкм. На якій відстані від отвору треба помістити екран, щоб його центр був найбільш темним?

задача 19761

На діафрагму з круглим отвором падає нормально монохроматичне світло. На яку відстань від діафрагми треба помістити екран, щоб його центр був найбільш темним, якщо при відстані між діафрагмою і екраном 1 м центр екрану має максимальну освітленість?

задача 19762

Плоска світлова хвиля (λ = 0,6 мкм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 1 см. Визначити відстань від діафрагми, при якому центр екрану матиме максимальну освітленість.

задача 19763

На діафрагму з круглим отвором падає нормально монохроматичне світло. При радіусі отвору 0,5 см центр дифракційної картини на екрані має максимальну освітленість. Визначити радіус отвору, при якому центр екрану буде найбільш темним. Відстань від діафрагми до екрану при цьому не змінюється.

задача 21008

Плоска світлова хвиля λ = 640 нм падає нормально на круглий отвір радіусу 16,2 мм. На якому мінімальному відстані потрібно помістити екран, щоб центр дифракційної картини мав найбільшу освітленість?

задача 21027

Монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,5 мкм падає нормально на круглий отвір діаметром 2 мм. Визначити, на якій відстані від отвору повинна знаходитись точка спостереження, щоб в отворі містилася: 1) одна зона Френеля, 2) дві зони Френеля, 3) п'ять зон Френеля.

задача 21037

Точкове джерело світла з довжиною хвилі 0,5 мкм розташоване на відстані 1 м перед діафрагмою з круглим отвором радіусом 1 мм. Знайти відстань від діафрагми до точки спостереження, якщо число зон Френеля в отворі дорівнює трьом. Як треба змінити цю відстань, якщо діафрагма буде пропускати чотири зони Френеля?

задача 21138

На круглий отвір нормально падає плоска монохроматична хвиля. На відстані 8 м від нього знаходиться екран, де спостерігається дифракційна картина. Визначити діаметр круглого отвору, якщо в отворі містилося три зони Френеля. Довжина хвилі 600 нм. На скільки треба пересунути екран спостереження, щоб в отворі містилося шість зон Френеля?

задача 21185

Точкове джерело світлових хвиль (λ0 = 0,5 мкм) знаходиться на відстані L = 11,0 м від екрану. Між джерелом світла і екраном на відстані b = 5,0 м від екрану поміщена ширма з круглим отвором, діаметр якої D = 4,2 мм. Як зміниться освітленість в точці, що знаходиться в центрі дифракційної картини, якщо ширму прибрати?

задача 21264

Плоска світлова хвиля (λ = 570 нм) з інтенсивністю J0 падає нормально на непрозору діафрагму з отвором радіуса 0,7 мм. Знайти інтенсивність в центрі дифракційної картини на екрані, віддаленому на відстані 1,7 м від отвору.

задача 21275

Між точковим джерелом монохроматичного світла і екраном помістили діафрагму з круглим отвором. Відстань від отвору до джерела 100 см, а від екрану спостережень до отвору 370 см. Якщо радіус отвору дорівнює 1,29 мм, то в центрі екрану спостерігається максимум. Наступний максимум спостерігається при радіусі отвору 1,66 мм. Визначити довжину хвилі світла.

задача 21597

Дифракція спостерігається на відстані 1 м від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 0,5 мкм). Посередині між джерелом світла і екраном знаходиться діафрагма з круглим отвором. Визначити радіус отвору, при якому центр дифракційних кілець на екрані є найбільш темним.

задача 22127

На шляху плоскої світлової хвилі (λ = 540 нм) поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню F = 50 см, безпосередньо за нею встановили діафрагму з круглим отвором і на відстані b = 75 см від діафрагми - екран. При яких радіусах отвору освітленість центру дифракційної картини на екрані максимальна?

задача 22166

Між точковим джерелом і екраном помістили діафрагму з круглим отвором, радіус якого можна змінювати, отвір освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі 0,6 мкм. Визначити відстань від джерела до діафрагми, якщо в центрі дифракційної картини на екрані спостерігається максимум при радіусі отвору 2 мм, наступний максимум при радіусі 1,29 мм. Відстань від діафрагми до екрану 100 см.

задача 22169

На діафрагму, що має отвір діаметра 1,96 мм, падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі 0,6 мкм. При якій найбільшій відстані між діафрагмою і екраном в центрі дифракційної картини буде спостерігатися темна пляма?

задача 22239

На якій відстані від круглого отвору, радіус якого 3 мм, потрібно помістити екран, щоб при падінні плоскої хвилі на круглий отвір в центрі дифракційної картини спостерігався максимум інтенсивності? Довжина хвилі 600 нм.

задача 22240

Світло від монохроматичного джерела (λ = 0,6 мкм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором. Діаметр отвору 6 мм. За діафрагмою на відстані 3 м від неї знаходиться екран. Визначте, скільки зон Френеля вкладається в отворі діафрагми?

задача 22258

Точкове джерело світла (λ = 0,5 мкм) розташований на відстані, а = 1,4 м перед діафрагмою з круглим отвором d = 2 мм. Визначте відстань b від діафрагми до точки спостереження, якщо отвір відкриває чотири зони Френеля.

задача 22263

Точкове джерело світла з довжиною хвилі λ = 0,50 мкм розташований на відстані а = 100 см перед діафрагмою з круглим отвором радіуса r = 1 мм. Знайти відстань b від діафрагми до точки спостереження, для якої число зон Френеля в отворі становить 3.

задача 22277

Точкове джерело світла (λ = 0,5 мкм) розташований на відстані а = 1 м перед діафрагмою з круглим отвором d = 2 мм. Визначте відстань b від діафрагми до точки спостереження, якщо отвір відкриває три зони Френеля.

задача 22281

Точкове джерело світла з довжиною хвилі λ = 0,50 мкм розташований на відстані, а = 100 см перед діафрагмою з круглим отвором діаметром d = 2 мм. Знайти відстань b від діафрагми до точки спостереження, для якої число зон Френеля в отворі становить 4.

задача 22284

Точкове джерело світла (λ = 0,7 мкм) розташоване на відстані, а = 1 м перед діафрагмою з круглим отвором діаметром d = 2 мм. Визначте відстань b від діафрагми до точки спостереження, якщо отвір відкриває дві зони Френеля.

задача 22287

Світло від монохроматичного джерела (λ = 0,48 мкм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором. Діаметр отвору 5 мм. За діафрагмою на відстані 2 м від неї знаходиться екран. Визначте, скільки зон Френеля вкладається в отворі діафрагми?

задача 22303

Точкове джерело світла (λ = 0,48 мкм) розташований на відстані а = 1,2 м перед діафрагмою з круглим отвором d = 2 мм. Визначте відстань b від діафрагми до точки спостереження, якщо отвір відкриває чотири зони Френеля.

задача 23876

Між точковим джерелом світла та екраном помістили діафрагму з круглим отвором, радіус якого можна міняти. Відстань від джерела до діафрагми становить 1 м, від діафрагми до екрана 2 м. Визначити довжину хвилі, якщо максимум освітленості в центрі дифракційної картини на екрані спостерігається, коли радіус отвору 1 мм, а наступний максимум у центрі спостерігається при радіусі отвору 1,29 мм .

задача 23963

На діафрагму з округлим круглим отвором радіусом 2 мм падає нормально паралельний пучок світла довжиною хвилі 0,5 мкм. На шляху променів, що пройшли через отвір, розміщують екран. Визначити максимальну відстань від центру отвору до екрана, якщо центр екрану буде темним?

задача 24177

Поставимо на шляху плоскої світлової хвилі інтенсивності I0 непрозорий екран з круглим отвором радіусу r0. Точка спостереження М знаходяться на осі отвору. Коли отвір відкриває для точки спостереження першу зону Френеля, інтенсивність I у точці М: 1. I = I0; 2. I = 4I0; 3. I = 2I0; 4. I = ; 5. I = I0/2.

задача 24598

На діафрагму з круглим отвором з радіусом 0,2 см падає нормально світлова плоска хвиля з довжиною λ = 0,67 мкм. На якій відстані від отвору на його осі повинна знаходитись точка спостереження, щоб отвір відкривав чотири зони Френеля?

задача 24657

На діафрагму з круглим отвором діаметром d = 5 мм падає нормально паралельний пучок світла з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм. Визначте відстань від точки спостереження до отвору, якщо відкриває отвір: 1) дві зони Френеля; 2) три зони Френеля.

задача 26301

Плоска світлова хвиля довжини λ = 550 нм падає по нормалі на діафрагму з отвором змінного радіусу. Паралельно діафрагмі розташований екран. Відомо, що при радіусі отвору r1 = 1,73 мм в центрі дифракційної картині на екрані - світла пляма, збільшуючи радіус отвору, наступну світлу пляму отримують при r2 = 2,24 мм. Чому дорівнює відстань від перешкоди до екрану? При якому значенні радіуса в центрі дифракційної картини буде пляма максимальної інтенсивності?

задача 26333

Паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ = 600 нм нормально падає на діафрагму з круглим отвором радіусом R = 0,6 мм. У центрі екрана, розташованому на відстані b1 = 15 см від діафрагми, спостерігається темна пляма. На яку мінімальну відстань Δb, виміряне уздовж осі, перпендикулярної отвору, потрібно видалити екран, щоб в центрі його знову спостерігалася темна пляма?

задача 80291

На шляху плоскою світлової хвилі (λ = 586 нм) поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 41 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 169 см від діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість?

задача 80428

На шляху плоскої світлової хвилі (λ = 666 нм) поставили тонку збиральну лінзу з фокусною відстанню 41 см, безпосередньо за нею - діафрагму з круглим отвором і на відстані 67 см від діафрагми - екран. При якому найменшому радіусі отвору діафрагми центр дифракційної картини буде мати максимальну освітленість?

Другие предметы