напівпровідник контакт

напівпровідник контакт


задача 17278

Сила струму через напівпровідник підтримується постійною. При температурі 20°С падіння напруги на напівпровіднику дорівнює 27 В. Зі збільшенням температури до 100°С напруга падає до 10 В. Визначте ширину забороненої зони напівпровідника.

задача 60094

У скільки разів зміниться концентрація носіїв струму в беспримесном напівпровіднику (індії) при нагріванні його від t1 = 27°С до t2 = 127°С, якщо ширина забороненої зони даного напівпровідника дорівнює 1,4 еВ? Знайти концентрацію носіїв струму в цьому напівпровіднику при температурі 127°С.