тіло масою зісковзує по похилій площині коефіцієнт тертя швидкість час зісковзування

тіло масою зісковзує по похилій площині коефіцієнт тертя швидкість час зісковзування


задача 17293

Є дві похилі площини, що збігаються з хордами одного і того ж кола радіуса R (рис. 1.13). З кожною з них зісковзує без тертя і без початкової швидкості невелике тіло. Для якої з площин час зісковзування більше?

задача 17890

Сталевий ланцюжок довжиною 0,5 м, що лежить на столі, починає ковзати, якщо 8 см цього ланцюжка спущені зі столу. Маса ланцюжка 3 кг, коефіцієнт тертя між столом і ланцюжком 0,1. Яка робота проти сил тертя відбувається при зісковзуванні всього ланцюжка?

задача 17892

Сталевий ланцюжок довжиною 1 м, що лежить на столі, починає ковзати, якщо 0,15 м цього ланцюжка спущені зі столу. Маса ланцюжка 3 кг, коефіцієнт тертя між столом і ланцюжком 0,1. Яка робота проти сил тертя відбувається при зісковзування всього ланцюжка?

задача 20274

Тіло зісковзує з вершини похилої площини. У скільки разів зростає модуль роботи сили тертя при зісковзуванні, якщо коефіцієнт тертя ковзання між тілом постійної маси і похилою площиною зростає в n = 1,3 рази? Геометричні параметри похилої площини не змінюються.

задача 22884

Невелике тіло пускають знизу нагору по похилій площині, що становить кут α = 30° з горизонтом. Коефіцієнт тертя тіла об площину μ = 0,1. Визначити відношення часу підйому тіла t1 до часу його ковзання t2 до початкової точки.

задача 23270

Є дві похилі площини, довжини яких можуть бути представлені як хорди одного і того ж кола R (рисунок 25). По кожній з них зісковзують без тертя і початкової швидкості однакові невеликі тіла. Для якої з площин час зісковзування більший? Довжини хорд відносяться як L1:L2 = 2:1.

задача 23817

Тіло починає ковзати з вершини клина, основа якого L = 2,1 м. Коефіцієнт тертя між тілом і поверхнею клина k = 0,14. При якому значенні кута α час зісковзування буде найменшим? Чому він дорівнює?

задача 40705

Похила площина (α = 30°) має довжину L = 10 м. Тіло, рухаючись без початкової швидкості, зісковзнуло з похилої площини за час t = 2 с. Знайти коефіцієнт тертя тіла об площину і швидкість тіла після зісковзування.

Другие предметы