Дебаєвсьного температура коливання кристал одно

Дебаєвсьного температура коливання кристал одно


задача 11870

Удельная теплоемкость молибдена при температуре 25 К равна 3,47 Дж/(кг·к). Вычислить по значению теплоемкости дебаевскую температуру молибдена. Молярная масса молибдена - 0,096 кг/моль.

задача 17734

Оцінити швидкість поширення акустичних коливань в алюмінії, дебаївська температура якого θ = 396 К.

задача 23190

Маючи на увазі, що середня енергія вільного електрона в металі при температурі T визначається як <E> = (3/5)EF[1 + (5π2/12)(kT/EF)2], знайти для срібла, дебаївська температура якого 210 К та енергія Фермі EF = 5,5 ев, відношення теплоємності електронного газу до теплоємності решітки при T = 300 К.

задача 23200

Яке число <nm> фононів максимальної частоти збуджується в середньому при температурі Т = 400 К у кристалі, дебаївська температура якого θЕ = 200 К?

задача 24448

Оцініть максимальні значення енергії та імпульсу фонону в міді, дебаївська температура якої 330 К та щільність 8,9 г/см3.

Другие предметы