ланцюг гальванометра опором термопара спай залізо константан поміщається льоду сила струму дорівнює мідний включений внутрішній визначити постійна температура

ланцюг гальванометра опором термопара спай залізо константан поміщається льоду сила струму дорівнює мідний включений внутрішній визначити постійна температура


задача 11968

Сила струму I в колі, що складається з термопари з опором R1 = 4 Ом і гальванометра з опором R3 = 80 Ом, дорівнює 26 мкА при різниці температур Δt спаїв, рівної 50°С. Визначити постійну k термопари.

задача 13500

Термопара залізо - константан, постійна якої α = 5,3·10−5 В/К і опір R = 15 Ом, замкнута на гальванометр. Один спай термопари знаходиться в посудині з танучим льодом, a другий поміщений в середовище, температура якого не відома. Визначте цю температуру, якщо струм, що протікає через гальванометр, I = 0,2 мА, a внутрішній опір гальванометра r = 150 Ом.

задача 23913

Термопара, опір якої 6,2 Ом, дозволяє визначити мінімальну зміну температури величиною 0,0061 К. Знайти опір підключеного до термопари гальванометра чутливістю 1,5·10–8 A/дел. Постійна термопари дорівнює 5,1·10–5 В/К.

задача 23950

Опір термоелемента дорівнює 27 Ом. Він замкнутий на мікроамперметр із внутрішнім опором 350 Ом. При різниці температур спаїв 100 К мікроамперметр вказує 50 мкА. Знайдіть постійну термоелементу.

задача 24066

Стрілка міліамперметра відхиляється до кінця шкали приладу, якщо через нього йде струм I = 60 мА. Внутрішній опір міліамперметра R = 4 Ом і кількість поділів N = 60. Провідник якої довжини треба взяти як додатковий опір, щоб прилад можна було використовувати як вольтметр на напругу U = 150 В. Провідник має діаметр d = 0,04 мм і зроблений із сплаву Cn = константан. Розрахуйте ціну поділу міліамперметра і вольтметра, що вийшов.

задача 24385

Постійна термопари 7,5 мкВ/К, температура холодного спаю – 80°С (сухий лід), гарячого – 320°С (розплавлений свинець). Який заряд протікає у термопарі, якщо гарячому спаю буде передано кількість тепла, що дорівнює одному Джоулю? Коефіцієнт корисної дії 20%.

задача 60364

Термопара мідь - константан з опором 12 Ом приєднана до гальванометра з опором 108 Ом. Один спай термопари знаходиться при температурі спаїв 22 градусів Цельсія, інший - поміщений в стіг сіна. Сила струму в ланцюзі 6,25 мкА. Постійна термопари k = 43 мкВ / градус Цельсія. Визначити температуру сіна в копиці.

задача 60421

Визначити температуру грунту, в який поміщена термопара залізо-константан з постійною α = 60 мкВ/°С, якщо стрілка включеного в ланцюг термопари гальванометра з ціною поділки 1 мкА і опором r = 10 Ом відхиляється на 40 поділок. Другий спай термопари занурений у танучий лід. Опором термопари знехтувати.

Другие предметы