ідеальний газ совершет процес цикл складається з двох изохор ізобар ізотерм знайти об'єм

ідеальний газ совершет процес цикл складається з двох изохор ізобар ізотерм знайти об'єм


задача 11289

Одноатомний ідеальний газ виконує показаний на малюнку цикл з двох ізохор і двох ізобар. Визначити ККД циклу.

задача 11623

Ідеальний двоатомний газ, що містить кількість речовини ν = 1 моль, здійснює цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар. Найменший обсяг Vmin = 10 л, найбільший Vmax = 20 л, найменший тиск pmin = 246 кПа, найбільший pmax = 410 кПа. Побудувати графік циклу. Визначити температуру Т газу для характерних точок циклу і його термічний ККД η.

задача 11627

Ідеальний багатоатомний газ здійснює цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар, причому найбільший тиск газу в два рази більше найменшого, а найбільший об'єм в чотири рази більше найменшого. Визначити термічний ККД η циклу.

задача 12944

ККД теплової машини, яка працює за циклом, що складається з ізотерми 1 — 2, ізохори 2 — 3 і адіабати 3 — 1, дорівнює η = 75%. Різниця максимальної та мінімальної температур газу в циклі дорівнює ΔT = 100 К. Знайдіть роботу, вчинену одним молем двоатомного газу в ізотермічному процесі.

задача 13244

5 молей кисню здійснюють процес, зображений на рис.3, що складається з ізохори, ізобари і ізотерми. Відомо, що в першому стані тиск P1 = 12·105 Па, об'єм газу в ізобаричному процесі змінюється в 3 рази, об'єм кисню в третьому стані V3 = 24 л, середня кінетична енергія молекул в кінцевому стані Е4 = 2·10–20 Дж. Знайти за цими даними середню квадратичну швидкість руху молекул в першому стані.

задача 14630

На малюнку наведено цикл теплової машини, робочою речовиною якої є 1 кмоль одноатомного ідеального газу. Цикл складається з двох изохор і двох ізотерм. Відомі параметри першого і третього стану: P1 = 1,5·106 Па, Т1 = 480 К і Р3 = 1,5·105 Па, T3 = 280 К. Определите КПД цикла.

задача 15086

Теплова машина працює за циклом, що складається з двох ізотерм і двох изохор, причому найбільша температура 500 К, а найменша 300 К, найбільший об'єм 12 л, а найменший 3 л. Знайдіть ККД циклу.

задача 16165

На графіку представлена експериментальна ізотерма реального газу, отримана при стисненні ненасиченої пари. Які точки на графіку відповідають тиску ненасиченої пари?

задача 16325

Деяка маса азоту при тиску 100 кПа мала об'єм 5 л, а при тиску 300 кПа – об'єм 2 л. Перехід від першого стану до другого був зроблений в два етапи: спочатку по ізохорі, а потім по ізобарі. Визначити зміну внутрішньої енергії, кількість теплоти і виконану роботу.

задача 16469

Азот здійснює круговий процес, що складається з двох изохор і двох ізобар (див. малюнок). Сумарна кількість теплоти, що отримана газом Q в цьому круговому процесі, дорівнює 1) 4P1V1; 2) 6,5P1V1; 3) 9,5P1V1; 4) 12P1V1.

задача 19277

Один моль одноатомного ідеального газу здійснює цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар. При цьому максимальний тиск в 2 рази більше мінімального, а максимальний об'єм в 3 рази більше мінімального. Визначити коефіцієнт корисної дії циклу.

задача 19345

Циклічний процес, зображений на малюнку, складається з адіабати, ізобари і ізохори. Коефіцієнт корисної дії η = 60%. Чому дорівнює відношення кількості теплоти, отриманої робочою речовиною в ізобарному процесі, до кількості теплоти, відданої холодильнику в ізохоричному процесі?

задача 19734

Деяка маса азоту при тиску 0,1 МПа мала об'єм 5 л, а при тиску 0,3 МПа мала об'єм 2 л. Перехід від першого стану до другого відбувався спочатку по ізохорі, а потім по ізобарі. Знайти зміну внутрішньої енергії газу, отриману ним кількість теплоти і виконану роботу. Побудувати графік процесу в координатах p, V і V, T.

задача 19735

Деяка маса кисню при тиску 100 кПа мала об'єм 10 л, а при тиску 300 кПа - об'єм 4 л. Перехід від першого стану до другого був зроблений в два етапи: спочатку по ізобарі, а потім по ізохорі. Визначити зміну внутрішньої енергії газу і вироблену ним роботу. Побудувати графік цього процесу в координатах p, V і p, Т.

задача 19736

Деяка маса азоту при тиску 0,1 МПа мала об'єм 5 л, а при тиску 0,5 МПа - об'єм 2 л. Перехід від першого стану до другого був зроблений в два етапи: спочатку по ізохорі, потім по ізобарі. Визначити зміну внутрішньої енергії газу і здійснену ним роботу. Побудувати графік процесу в координатах p, V і р, Т.

задача 19737

Кисень масою 2 кг був переведений зі стану з параметрами: 2·105 Па і 1 м3, в стан — 5·105 Па і 3 м3. Знайти зміну внутрішньої енергії і кількість теплоти, переданої газу, якщо перехід проходив спочатку по ізохорі, потім по ізобарі.

задача 19739

Деяка маса азоту при тиску 106 Па мала об'єм 5 л, а при тиску 3·105 Па об'єм 2 л. Перехід з першого стану в другий відбувається в два етапи: спочатку по ізохорі, потім по ізобарі. Визначити кількість теплоти, витрачену при цьому переході. Зобразити перехід в координатах p, V і р, Т.

задача 20128

Деяка маса кисню при тиску 20·105 Па мала об'єм 5 л, а при тиску 4·105 Па мала об'єм 2 л. Перехід від першого стану до другого був зроблений в два етапи: спочатку по ізобарі, потім по ізохорі. Визначити зміну внутрішньої енергії і здійснену роботу. Зобразити цей перехід в координатах p, V і р,Т.

задача 20645

Гелій здійснює круговий процес, що складається з двох изохор і двох ізобар (див. малюнок). Зміна внутрішньої енергії ΔU12 газу на ділянці 1–2 дорівнює 1) 0,5 P1 V1 2) 1,5 P1 V1 3) 2 P1 V1 4) 4 P1 V1.

задача 20653

Кисень робить круговий процес, що складається з двох изохор і двох ізобар (див. рисунок). Відношення роботи A23, здійсненої газом на ділянці 2–3, до кількості теплоти Q12, отриманого газом на ділянці 1–2, A23/Q12 дорівнює ... 1) 0,5; 2) 1; 3) 1,33; 4) 2,5.

задача 20710

Азот масою m = 5,6 г при тиску P1 = 105 Па мав об'єм V1 = 5 л, а в кінцевому стані при тиску P3 = 3·105 Па об'єм V3 = 2 л. Перехід від першого стану до другого проведений в два етапи: спочатку по ізохорі, а потім по адіабаті. Побудуйте графік процесу в координатах Р-V і визначте приріст внутрішньої енергії ΔU1-2-3 газу за весь процес.

задача 21634

Теплова машина з одноатомним газом здійснює оборотний цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар. У процесі циклу максимальний тиск і об'єм в 2 рази більше мінімальних. Обчислити ККД циклу. Намалювати діаграму процесу. Визначити зміну внутрішньої енергії і ентропії газу за цикл.

задача 22911

Теплова машина здійснює з п'ятьма молями двоатомного газу цикл, що складається з ізохори, ізотерми та ізобари. Максимальний об'єм газу вчетверо більший за мінімальний, ізотермічний процес протікає при температурі 127°С. Обчислити ККД циклу та роботу, що здійснюється за один цикл. Намалювати діаграму циклу в координатах P–V.

задача 26287

Над молем одноатомного газу здійснюють замкнутий процес, причому робота, здійснена в результаті цього процесу А = 2026 Дж. Процес складається з ділянки (1-2), на якій тиск є лінійною функцією обсягу, і ізохори (2-3) і процесу (3 -1), в якому теплоємність вважається постійною. Знайдіть цю теплоємність, якщо T1 = T2 = 2T3 = 100 K і V2/V1 = 8.

задача 26414

Ідеальний багатоатомний газ здійснює цикл з двох ізохор і двох ізобар, причому найбільший тиск газу в 2 рази більше найменшого, а найбільший обсяг в 4 рази більше найменшого. Визначити термічний ККД циклу.

задача 40558

Визначити температуру ідеального газу в стані 2 (див. малюнок), якщо стани 2 і 4 лежать на одній ізотермі. Температури T1 і Т3 в станах 1 і 3 відомі.

задача 50140

Побудувати в координатних вісях V, р схему замкнутого циклу зміни стану газу за координатами його проміжних рівноважних станів: 1 (V4, p1) > ізобара — 2 (V2, p1) > адіабата — 3 (V1, p3) > ізохора — 4 (V1, p4) > ізобара — 5 (V3, p4) > адіабата — 6 (V4, p2) > ізохора > 1 (V4, p1), якщо V1 < V2 < V3 < V4 і р1 < р2 < р3 < р4.
На підставі побудованого замкнутого циклу відповісти на питання: а) Який це цикл - прямий або зворотний? Чому?
б) Які процеси відбуваються між кожними рівноважними станами газу в напрямках, зазначених стрілками?
в) При яких процесах газ виробляє позитивну роботу? негативну? не виробляє ніякої роботи?
г) Висловити через площу загальну роботу всього кругового циклу.

задача 50299

Ідеальна теплова машина робить оборотній цикл, що складається з двох изохор і двох ізобар. B процесі циклу максимальний тиск і об'єм газу в два рази більше мінімального. Визначте ККД циклу для одноатомного і двоатомного газу.

задача 50412

Ідеальний газ змінює свій стан по циклу ABCD, що складається з чотирьох послідовних процесів АВ, ВС, CD, DA.
Користуючись даними, необхідно виконати наступне завдання:
1) Розрахувати відсутні значення Р, V і Т для точок А, В, С, D. Намалювати цикл в координатах, зазначених у 6-ій колонці.
2) Для стану газу в точці А розрахувати середню арифметичну vcp, середню квадратичну vср.кв і найбільш ймовірну vв швидкості молекул. Визначити середні значення повної кінетичної енергії w, кінетичної енергії поступального wп і кінетичної енергії обертального wвр руху молекули.
3) Для заданого в 7-ій колонці процесу записати перший початок термодинаміки і розрахувати: теплоту Q, підведену до газу: зміну внутрішньої енергії газу ΔU; виконану газом роботу A, теплоємність.
ГазКількість речовини, мольПроцесиПараметри стану:
Р, кПа; V, л; Т, К
КоординатиПроцес
11NH30,2AB, CD — ізохори;
BC, DA — ізотерми
VA = 1; PB = 600;
PD = 625; TD = 300
P-TAB


задача 50451

Ідеальний двоатомний газ здійснює цикл, що складається з двох ізотерм і двох изохор, причому найбільша температура газу 600 К, а найменша 300 К, найбільший об'єм 8 л, а найменший 2 л. Знайти ККД циклу і зміну ентропії в кожному процесі і за весь цикл для 1 моля газу.

задача 50453

Побудувати два графіка: а) ізохори для деякої маси двоатомного газу; б) ізохори для цього ж газу за умови, що при деякій температурі Т1 кожна друга молекула розпалася на атоми.

Другие предметы