показник заломлення дорівнює світло знайти який

показник заломлення дорівнює світло знайти який


задача 11843

Для демонстрации опытов Герца с преломлением электромагнитных волн иногда берут большую призму, изготовленную из парафина. Определить показатель преломления парафина, если его диэлектрическая проницаемость ε = 2 и магнитная проницаемость μ = 1.

задача 12308

На установці для спостереження кілець Ньютона було виміряно у відбитому світлі радіус третього темного кільця (k = 3). Коли простір між плоскопаралельною пластиною і лінзою заповнили рідиною, то той же радіус стало мати кільце з номером, на одиницю більшим. Визначити показник заломлення n рідини.

задача 12596

Знайти у нм мінімальну товщину плівки з показником заломлення 1,84, при якій світло довжиною хвилі 640 нм відчуває максимальне відображення, а світло з довжиною хвилі 400 нм не відбивається зовсім. Кут падіння світла дорівнює 24°.

задача 12783

Як зміниться радіус кілець Ньютона, якщо простір між плосковипуклой лінзою і плоскопаралельною платівкою заповнити прозорою рідиною з показником заломлення n = 1,56?

задача 12784

У скільки разів зміниться радіус кілець Ньютона, якщо простір між плосковипуклою лінзою і плоскопаралельною платівкою заповнити рідиною з показником заломлення 1,48?

задача 12788

Для зменшення втрат світла через відбиття від поверхні скла останнє покривають тонким шаром речовини з показником заломлення, рівним кореню квадратному з показника заломлення скла. При якій мінімальній товщині цього шару відбивна здатність скла (показник заломлення 1,803) буде дорівнювати нулю для довжини хвилі 580 нм?

задача 12820

На скляну пластинку, показник заломлення якої дорівнює 1,62, нанесена прозора плівка з показником заломлення 1,76. На плівку падає світло з довжиною хвилі 443 нм. Яка найменша товщина плівки, при якій інтенсивність відбитого світла мінімальна?

задача 12973

У скільки разів зміниться радіус кілець Ньютона, якщо простір між плоскоопуклою лінзою і плоскопаралельною платівкою заповнити рідиною з показником заломлення 1,36?

задача 12975

Знайти в нм мінімальну товщину плівки з показником заломлення 1,44, при якій світло з довжиною хвилі 640 нм зазнає максимальне відбиття, а світло з довжиною хвилі 400 нм не відбивається зовсім. Кут падіння світла дорівнює 31°.

задача 13132

На плівку товщини b = 367 нм падає під кутом θ паралельний пучок білого світла. Показник заломлення плівки n = 1,40 (зміни n у залежності від λ укладені у межах 0,01). В який колір буде забарвлене світло, відбите плівкою у разі, якщо θ дорівнює а) 30° б) 60°?

задача 13859

На плоскопаралельну плівку з показником заломлення n = 1,33 під кутом i = 45 ° падає паралельний пучок білого світла. Визначте, при якій найменшій товщині плівки дзеркально відбите світло найбільш сильно забарвиться в жовтий колір (λ = 0,6 мкм).

задача 13920

Визначити кут повної поляризації при відбитті світла від скла, показник заломлення якого дорівнює 1,57.

задача 14372

Світловий промінь проходить відстань L: частина цього шляху r0 — в вакуумі (n = 1), іншу частину шляху r — в однорідному середовищі з показником заломлення n = 1,5. В якому з наведених нижче випадків оптична довжина шляху найменша?

задача 16765

На прозору плівку завтовшки d, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n?

задача 16766

На прозору плівку завтовшки d = 0,12 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,37?

задача 16767

На прозору плівку завтовшки d = 0,08 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,47?

задача 16768

На прозору плівку завтовшки d = 0,13 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,34?

задача 16769

На прозору плівку завтовшки d = 0,11 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,36?

задача 16770

На прозору плівку завтовшки d = 0,09 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,45?

задача 16771

На прозору плівку завтовшки d = 0,10 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,40?

задача 16772

На прозору плівку завтовшки d = 0,11 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,38?

задача 16773

На прозору плівку завтовшки d = 0,12 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,33?

задача 16774

На прозору плівку завтовшки d = 0,13 мкм, що знаходиться в повітрі, падає нормально пучок білого світла. Яким буде здаватися колір плівки, якщо показник заломлення речовини дорівнює n = 1,35?

задача 16839

Взимку на стеклах автомобілів утворюються тонкі плівки криги, що забарвлюють все видиме крізь них в зелений колір (λ0 = 0,55 мкм). Оцінити, яка найменша товщина цих плівок (показник заломлення криги прийняти рівним 1,33).

задача 17333

Знайти мінімальну товщину плівки з показником заломлення 1,33, при якій світло з довжиною хвилі 0,64 мкм зазнає максимальне відображення, a світло з довжиною хвилі 0,40 мкм не відбивається зовсім. Кут падіння світла дорівнює 30°.

Задача 26572

При якій мінімальній товщині плівки на об'єктиві фотоапарата з показником заломлення 1,3 буде максимально пропущене світло довжиною хвилі 0,68 мкм?

задача 18149

Точкове джерело світла знаходиться на дні посудини з рідиною. Товщина шару рідини h = 30 см, показник заломлення n = 5/4. Визначити максимальний і мінімальний час, який світло, що йде від джерела і виходить з рідини в повітря, витрачає на проходження шару рідини.

задача 18221

Плоска електромагнітна хвиля з напруженістю електричного поля Ez = 200cos(6,28·108t+4,55x) поширюється в середовищі з відносною магнітною проникністю μ = 1. Яка швидкість хвилі і показник заломлення речовини середовища?

задача 18232

Електромагнітна хвиля з частотою 6·1014 Гц поширюється в склі, показник заломлення якого 1,5. Яка швидкість хвилі в склі і значення хвильового числа?

задача 19230

Оптична різниця ходу двох хвиль, що пройшли однакову відстань L, якщо одна поширювалася в вакуумі, а інша — в середовищі з показником заломлення n, дорівнює ...

задача 19311

Граничний кут повного відображення на кордоні скло-рідина αпр = 65°. Визначте показник заломлення рідини і швидкість світла в ній, якщо показник заломлення скла n = 1,5.

задача 20302

Плавець, який пірнув з відкритими очима, бачить Сонце з води на кутовій відстані 30° від зеніту. На якій висоті над горизонтом знаходиться Сонце? Показник заломлення води 1,33.

задача 21643

Визначте коефіцієнт відображення природного світла, що падає на скляну пластинку під кутом повної поляризації. Знайдіть ступінь поляризації світла, що пройшло в пластинку. Поглинанням світла знехтувати. Показник заломлення пластинки дорівнює 1,5.

задача 22498

Світло в вакуумі проходить деяку відстань 6,7 за час t1. Якщо цю відстань заповнити речовиною з показником заломлення, що змінюється за квадратичним законом 2,03+(х/5,5)2, то буде потрібно час t2. Знайти відношення t2/t1.

задача 22982

Коли прилад для спостереження кілець Ньютона занурили в рідину, діаметр восьмого темного кільця зменшився від 2,92 до 2,48 см. Чому дорівнює показник заломлення рідини, якщо спостереження велося в світлі, що проходить?

задача 80229

Хлопчик, дивлячись з моста, визначив, що глибина річки 2 м. Яка справжня глибина річки? Показник заломлення води 1,33.

задача 80264

У скільки разів зміниться радіус кілець Ньютона, якщо простір між плоскоопуклою лінзою і плоскопаралельною платівкою заповнити рідиною з показником заломлення 1,06?

задача 80271

На скляну пластинку, показник заломлення якої дорівнює 1,79, нанесена прозора плівка з показником заломлення 1,45. На плівку нормально падає світло з довжиною хвилі 456 нм. Яка найменша товщина плівки, при якій інтенсивність відбитого світла мінімальна?

задача 80274

Поверхня об'єктива з показником заломлення n = 1,5 покрита прозорою плівкою з показником заломлення nпл = n1/2. При якій мінімальній товщині плівки світло з довжиною хвилі λ = 0,55 мкм буде проходити в об'єктив без втрат на відбиття?

задача 80293

Вхідне вікно фотоприймача покрите тонкою плівкою, матеріал якої має показник заломлення 1,25. Товщина плівки дорівнює 0,10 мкм. На який найбільшій довжині хвилі досягається максимальне прояснення вхідного вікна фотоприймача?

задача 80565

Яка мінімальна товщина покриття на об'єктиві фотоапарата (блакитна оптика), якщо при нормальному падінні умова мінімуму при відображенні повинна виконуватися для червоного кольору (λ = 0,7 мкм), показник заломлення покриття n = 1,4.

задача 80588

У скільки разів зміниться радіус кілець Ньютона, якщо простір між опуклою лінзою і плоскопаралельною платівкою заповнити рідиною з показником заломлення 1,6?

Другие предметы