оболонка вісь радіус коаксіальний кабель відстань поле знайти

оболонка вісь радіус коаксіальний кабель відстань поле знайти


задача 12858

Радіус центральної жили коаксіального кабелю r = 1,5 см, радіус оболонки R = 3,5 см. Між центральною жилою і оболонкою прикладена різниця потенціалів U = 2,3 кВ. Знайти напруженість E електричного поля на відстані x = 2 см від осі кабелю.

задача 13449

Визначте ємність коаксіального кабелю довжиною 10 м, якщо радіус його центральної жили r1 = 1 см, радіус оболонки r2 = 1,5 см, a ізоляційним матеріалом служить гума (ε = 2,5)

задача 13450

Визначте напруженість електростатичного поля на відстані d = 1 см від осі коаксіального кабелю, якщо радіус його центральної жили r1 = 0,5 см, a радіус оболонки r2 = 1,5 см. Різниця потенціалів між центральною жилою і оболонкою U = 1 кВ.

задача 14097

Обчислити взаємну індуктивність М двох коаксіальних кілець однакових радіусів R, що знаходяться на відстані l >> R одне від одного. Прийняти R = 10 см, l = 1 м.

задача 23872

Коаксіальний кабель складається з внутрішнього та зовнішнього циліндрів радіусами відповідно R1 = 0,4 см і R2 = 3 см. Уздовж поверхні внутрішнього циліндра тече струм силою I1 = 3 А, а вздовж поверхні зовнішнього циліндра у протилежному напрямку тече струм I2 = 2 А. Знайдіть напруженість магнітного поля на відстані r1 = 0,5 см і r2 = 5 см від осі кабелю.

задача 24894

Є два нескінченно довгі коаксіальні циліндри з радіусами a = 2 см і b = 5 см, виконані з металу. Простір між циліндрами заповнений повітрям. Потенціал внутрішнього циліндра складає 5 В потенціал зовнішнього циліндра дорівнює нулю. Визначити напруженість електричного поля на колі r = 4 см.

задача 70055

По циліндричному коаксіальному кабелю з розмірами a, b, c тече струм. Напрямок струму по внутрішньому проводу і циліндричній оболонці протилежні. Визначити індукцію магнітного поля як функцію відстані r від осі кабелю.

Другие предметы