мезон енергія спокою маса визначити час життя

мезон енергія спокою маса визначити час життя


задача 10928

Нейтральний π-мезон (π°), розпадаючись, перетворюється на два однакових γ-фотона. Визначити енергію γ-фотона. Кінетичною енергією і імпульсом мезона можна знехтувати.

задача 11553

Середній час життя η- мезона становить 2,4·10–19 с, а його енергія спокою дорівнює 549 МеВ. Обчислити мінімальну невизначеність маси частинки.

задача 12550

Енергия π-мезона, виникає у верхніх шарах атмосфери, становить 6 ГеВ, а його середній час життя в пов'язаній з ним системі відліку дорівнює 26 нс. Беручи масу π-мезона рівною 273me, визначити час його життя в лабораторній системі відліку.

задача 21257

Від'ємний μ-мезон рухається зі швидкістю 106 м/с, як показано на малюнку. Знайдіть магнітну індукцію, створювану мезоном в точці А, якщо відстань точки від мезона r = 0,5 нм. Власний магнітний момент мезона не враховувати.

Другие предметы