інтенсивне світло вакуум напруженість поширюється вздовж вісь електромагнітний плоский падає поверхню одиниця хвиля енергія складати електричний середній температура довжина екран

інтенсивне світло вакуум напруженість поширюється вздовж вісь електромагнітний плоский падає поверхню одиниця хвиля енергія складати електричний середній температура довжина екран


задача 12451

На поверхню заліза падає γ-випромінювання з довжиною хвилі λ = 0,622 пм. На якій глибині інтенсивність випромінювання зменшиться в 2 рази?

задача 13625

При проведенні підводних аварійно - рятувальних робіт використовується джерело світла. При проходженні променем світла відстані 50 см, його інтенсивність зменшується на 10%. На скільки відсотків зменшиться інтенсивність променя, якщо світло пройде відстань 1,5 м? Вважати, що вода має однорідні оптичні властивості.

задача 13756

Нижче під номерами 1, 4 зображені вектори напруженості Е електричного і індукції B магнітного полів, а під номерами 2 і 8 вектор Умова-Пойнтінга S плоскої електромагнітної хвилі.

В яких випадках електромагнітна хвиля поширюється в позитивному напрямку осі 0у? Вкажіть суму номерів цих діаграм.

задача 14036

Плоска світлова хвиля інтенсивністю I = 0,1 Вт/см2 падає під кутом α = 30° на плоску поверхню, що відбиває, з коефіцієнтом відображення ρ = 0,7. Використовуючи квантові уявлення, визначте нормальний тиск, який чиниться світлом на цю поверхню.

задача 14570

У електромагнітній хвилі, що розповсюджується в вакуумі зі швидкістю ν, відбуваються коливання векторів напруженості електричного поля E і індукції магнітного поля В. При цих коливаннях вектори E, B, V мають взаємну орієнтацію

задача 16201

Нижче під номерами 1, 8 вказані вектори напруженості електричного і індукції магнітного полів, а під номерами 2 і 4 — вектор Умова-Пойнтінга плоскої електромагнітної хвилі.

В яких випадках електромагнітна хвиля поширюється в позитивному напрямку осі 0у? Вкажіть суму номерів цих діаграм.

задача 18036

У скільки разів зменшиться інтенсивність природного світла, що пройшло через три ніколя, якщо кут між головними площинами першого і другого ніколей становить кут α1 = 30°, а кут між площинами другого і третього α2 = 60°?

задача 18040

Природне світло проходить через два ніколі, головні площини яких складають кут 45°. Вийшовши з другого ніколя, світло відбивається від дзеркала і проходить через обидва ніколі в зворотному напрямку. Визначити відношення інтенсивностей світла на вході і на виході цієї системи.

задача 18188

Якщо в деякий момент часу вектор напруженості E електричного поля і вектор індукції B магнітного поля електромагнітної хвилі розташовані так, як показано на малюнку, то електромагнітна хвиля поширюється 1) в напрямку осі X; 2) в напрямку осі

задача 18236

Параметри імпульсу рубінового лазера такі: час імпульсу τ = 0,1 мс, середня енергія імпульсу W = 0,3 Дж, діаметр пучка d = 5 мм. Які напруженість електричного поля і інтенсивність випромінювання лазера?

задача 18237

В сучасних технологічних імпульсних лазерних установках напруженість електричного поля досягає Emax~109 В/м. Оцінити відповідну щільність енергії, а також інтенсивність лазерного випромінювання.

задача 19072

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 1,2 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S. За час τ = 25 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 5,732 Дж. Знайти S.

задача 19073

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 0,1 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 40 м2. За час τ, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 0,955 Дж. Знайти τ.

задача 19074

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 3,0 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 6 м2. За час τ = 40 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W. Знайти W.

задача 19075

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 24 м2. За час τ = 4 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 30,57 Дж. Знайти Em.

задача 19076

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 1,4 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S. За час τ = 15 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 11,7 Дж. Знайти S.

задача 19077

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 3,0 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 3 м2. За час τ, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 21,5 Дж. Знайти τ.

задача 19078

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 0,6 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 15 м2. За час τ = 50 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W. Знайти W.

задача 19079

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 4 м2. За час τ = 1 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 2,866 Дж. Знайти Em.

задача 19080

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 0,8 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S. За час τ = 14 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 7,133 Дж. Знайти S.

задача 19081

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 4,0 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 26 м2. За час τ, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 132,4 Дж. Знайти τ.

задача 19082

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 0,1 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 20 м2. За час τ = 20 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W. Знайти W.

задача 19083

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 8 м2. За час τ = 30 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 0,764 Дж. Знайти Em.

задача 19084

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 1,8 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S. За час τ = 8 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 6,19 Дж. Знайти S.

задача 19085

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 5,0 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 36 м2. За час τ, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 143,3 Дж. Знайти τ.

задача 19086

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 2,0 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 25 м2. За час τ = 45 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W. Знайти W.

задача 19087

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 12 м2. За час τ = 2 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 47,77 Дж. Знайти Em.

задача 19088

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 1,6 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S. За час τ = 40 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 65,22 Дж. Знайти S.

задача 19089

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 3,5 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 32 м2. За час τ, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 156,0 Дж. Знайти τ.

задача 19090

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 0,5 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 5 м2. За час τ = 12 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W. Знайти W.

задача 19092

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 14 м2. За час τ = 60 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 1070 Дж. Знайти Em.

задача 19093

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 0,3 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S. За час τ = 3 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 0,86 Дж. Знайти S.

задача 19094

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 1,5 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 22 м2. За час τ, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 47,29 Дж. Знайти τ.

задача 19095

В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна, максимальная величина электрического вектора которой равна Em = 4,5 В/м. На пути волны перпендикулярно направлению ее распространения расположена плоская поверхность площадью S = 10 м2. За время τ = 35 мин, значительно превышающее период колебаний электрического и магнитного векторов в электромагнитной волне, данная поверхность поглотила энергию, равную W. Найти W.

задача 19096

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 16 м2. За час τ = 55 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 17,5 Дж. Знайти Em.

задача 19097

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 2,5 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S. За час τ = 10 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 29,86 Дж. Знайти S.

задача 19098

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 0,4 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 35 м2. За час τ, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 8,92 Дж. Знайти τ.

задача 19099

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 5,0 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 2 м2. За час τ = 16 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W. Знайти W.

задача 19631

У вакуумі в позитивному напрямку осі 0у поширюється плоска електромагнітна хвиля. На малюнку наведено графік залежності проекції Вx на вісь 0х індукції магнітного поля хвилі від координати у в довільний момент часу t. Період Т хвилі дорівнює... с.

задача 20325

Плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричної складової якої дорівнює Е = 200 В/м, падає на розташовану в вакуумі кулю радіуса R = 50 см. Яка енергія потрапляє на кулю за час t = 1 хв?

задача 20823

У вакуумі в позитивному напрямку осі 0у поширюється плоска електромагнітна хвиля. На малюнку наведено графік залежності проекції Вх на вісь 0х індукції магнітного поля хвилі від координати у в довільний момент часу t. Визначити період хвилі Т і максимальне значення щільності потоку енергії ЕМВ.

задача 22018

Випромінювана точковим джерелом сферична електромагнітна хвиля, рівняння якої в системі СІ має вигляд:
Е(r,t) = 1,4·106/r·sin (6·106π·t ̶ 0,02π·r),
H(r,t) = 37/r·sin (6·106π·t ̶ 0,02π·r),
поширюється у вакуумі. Визначити середню потужність джерела електромагнітної хвилі. При вирішенні завдання слід врахувати, що середнє значення квадрата синуса за період дорівнює 0,5.

задача 22019

Плоска електромагнітна хвиля, рівняння якої в одиницях СІ мають вигляд: Е(х,t) = 140 · sin(6·106 π·t ̶ 0,02π·x), H(x,t) = 0,37 sin(6·106 π·t – 0,02π·x), поширюється у вакуумі. Визначити середню потужність, що проходить крізь перпендикулярно розташовану до напрямку поширення хвилі площадку 10 см2. При вирішенні завдання слід врахувати, що середнє значення квадрата синуса за період дорівнює 0,5.

задача 22242

Пучок плоско поляризованого світла, довжина хвилі якого у вакуумі 589 нм, падає на пластину ісландського шпату перпендикулярно до його оптичної осі. Знайти довжини хвиль звичайного і незвичайного променів в кристалі, якщо коефіцієнти заломлення відповідно рівні no = 1,66 і ne = 1,49.

задача 23625

У середовищі з магнітною проникністю μ = 1 та діелектричною проникністю ε = 4 вздовж осі 0у поширюється пласка електромагнітна хвиля. На малюнку наведено графік залежності від часу проекції Еz Напруженість електричного поля хвиля в довільній точці. Визначте довжину хвилі λ. Яке амплітудне значення Вm індукції магнітного поля хвилі?

задача 23695

У вакуумі поширюється пласка електромагнітна хвиля Е = Ем cos(ωt – kr) j, де j – орт осі y; Ем = 100 В/м, k = 0,5 м–1. Знайти вектор Н у точці з координатою x = 5,0 м у моменти часу t = 0, t = 50 нс.

задача 26341

На скільки відсотків зменшується інтенсивність світла після проходження через призму Ніколя, якщо втрати світла становлять 10%?

задача 70159

У вакуумі поширюється вздовж вісі х плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості магнітного поля хвилі 0,01 А/м. Визначити а) середню за часом щільність енергії хвилі б) інтенсивність хвилі.

задача 70165

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, магнітна складова якої Hm = 0,05sin(ωt–3πy–4πx) [А/м]. Визначити частоту коливань поля у хвилі та середній потік енергії через плоску поверхню S = 0,5 м2, розташовану перпендикулярно до вісі X.

задача 80252

Визначити силу світлового тиску на чорну поверхню площею S = 100 см2, якщо інтенсивність світлового потоку, що падає нормально на цю поверхню, дорівнює 0,3 Вт/см2.

задача 80362

При спалюванні в вакуумі тонкого металевого дроту сильним електричним струмом виходить на мить вельми висока температура. Визначте температуру нитки в момент її спалювання, якщо довжина хвилі, відповідна найбільшої інтенсивності випромінювання, дорівнює 194 нм.

Другие предметы