інтенсивне світло вакуум напруженість поширюється вздовж вісь електромагнітний плоский падає поверхню одиниця хвиля енергія складати електричний середній температура довжина екран

інтенсивне світло вакуум напруженість поширюється вздовж вісь електромагнітний плоский падає поверхню одиниця хвиля енергія складати електричний середній температура довжина екран


задача 12451

На поверхню заліза падає γ-випромінювання з довжиною хвилі λ = 0,622 пм. На якій глибині інтенсивність випромінювання зменшиться в 2 рази?

задача 13625

При проведенні підводних аварійно - рятувальних робіт використовується джерело світла. При проходженні променем світла відстані 50 см, його інтенсивність зменшується на 10%. На скільки відсотків зменшиться інтенсивність променя, якщо світло пройде відстань 1,5 м? Вважати, що вода має однорідні оптичні властивості.

задача 13756

Нижче під номерами 1, 4 зображені вектори напруженості Е електричного і індукції B магнітного полів, а під номерами 2 і 8 вектор Умова-Пойнтінга S плоскої електромагнітної хвилі.

В яких випадках електромагнітна хвиля поширюється в позитивному напрямку осі 0у? Вкажіть суму номерів цих діаграм.

задача 14036

Плоска світлова хвиля інтенсивністю I = 0,1 Вт/см2 падає під кутом α = 30° на плоску поверхню, що відбиває, з коефіцієнтом відображення ρ = 0,7. Використовуючи квантові уявлення, визначте нормальний тиск, який чиниться світлом на цю поверхню.

задача 14570

У електромагнітній хвилі, що розповсюджується в вакуумі зі швидкістю ν, відбуваються коливання векторів напруженості електричного поля E і індукції магнітного поля В. При цих коливаннях вектори E, B, V мають взаємну орієнтацію

задача 16201

Нижче під номерами 1, 8 вказані вектори напруженості електричного і індукції магнітного полів, а під номерами 2 і 4 — вектор Умова-Пойнтінга плоскої електромагнітної хвилі.

В яких випадках електромагнітна хвиля поширюється в позитивному напрямку осі 0у? Вкажіть суму номерів цих діаграм.

задача 26341

На скільки відсотків зменшується інтенсивність світла після проходження через призму Ніколя, якщо втрати світла становлять 10%?

задача 70159

У вакуумі поширюється вздовж вісі х плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості магнітного поля хвилі 0,01 А/м. Визначити а) середню за часом щільність енергії хвилі б) інтенсивність хвилі.

задача 70165

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, магнітна складова якої Hm = 0,05sin(ωt–3πy–4πx) [А/м]. Визначити частоту коливань поля у хвилі та середній потік енергії через плоску поверхню S = 0,5 м2, розташовану перпендикулярно до вісі X.

задача 80252

Визначити силу світлового тиску на чорну поверхню площею S = 100 см2, якщо інтенсивність світлового потоку, що падає нормально на цю поверхню, дорівнює 0,3 Вт/см2.

задача 80362

При спалюванні в вакуумі тонкого металевого дроту сильним електричним струмом виходить на мить вельми висока температура. Визначте температуру нитки в момент її спалювання, якщо довжина хвилі, відповідна найбільшої інтенсивності випромінювання, дорівнює 194 нм.