електровоз рухається поїзд

електровоз рухається поїзд


задача 11402

Повз нерухомий електровоз (джерело звуку), гудок якого дає сигнал частотою ν0 = 300 Гц, проїжджає поїзд зі швидкістю u = 40 м/с. Яка удавана частота ν тону для пасажира, коли поїзд наближається до електровозу? коли віддаляється від нього?