електровоз рухається поїзд

електровоз рухається поїзд


задача 11402

Повз нерухомий електровоз (джерело звуку), гудок якого дає сигнал частотою ν0 = 300 Гц, проїжджає поїзд зі швидкістю u = 40 м/с. Яка удавана частота ν тону для пасажира, коли поїзд наближається до електровозу? коли віддаляється від нього?

задача 19933

Мотори електровоза при русі його зі швидкістю v = 72 км/ч споживають потужність N = 800 кВт. Коефіцієнт корисної дії силової установки електровоза η = 0,80. Визначити силу тяги двигунів.

задача 20152

Поїзд рухається з постійною швидкістю 60 км/год в напрямку на схід протягом 40 хв., потім під кутом 45° на північний схід протягом 20 хв. і, нарешті, на захід протягом 50 хв. Визначити середню швидкість поїзда за час поїздки.

Другие предметы