піврозпад період радіоактивного нукліда тривалість

піврозпад період радіоактивного нукліда тривалість


задача 11067

З якої найменшої маси руди mр, що містить η = 18% нукліда 238U, можна отримати m = 1 г радію? Прийняти, що час напіврозпаду ядер, які є продуктами перетворень нукліда 238U, значно менше періоду напіврозпаду вихідних ядер.

задача 11939

За время t = 1сут активность изотопа уменьшилась от A1 = 118 ГБк до A2 = 7,4 ГБк. Определить период полураспада T1/2 этого нуклида.

задача 17052

Період напіврозпаду радіоактивного нукліда Т1/2 = 1 год. Визначити середню тривалість життя τ цього нукліда.

задача 25791

Обчислити сталу розпаду, середній час життя і період напіврозпаду радіоактивного нукліда, активність якого зменшується в 1,07 рази за 100 діб.

Другие предметы