молекула повареної солі визначити масу води

молекула повареної солі визначити масу води


задача 10104

Знайти молярну масу М і масу mM однієї молекули кухонної солі.

задача 10109

Визначити відносну молекулярну масу Мr: 1) води, 2) вуглекислого газу; 3) кухонної солі.