немагнітний довжина витка соленоїда визначити

немагнітний довжина витка соленоїда визначити


задача 10335

Індуктивність L соленоїда, намотаного в один шар на немагнітний каркас, дорівнює 0,5 мГн. Довжина l соленоїда дорівнює 0,6 м, діаметр D = 2 см. Визначити відношення n числа витків соленоїда до його довжини.

задача 10336

Соленоїд містить N = 800 витків. Перетин сердечника (з немагнітного матеріалу) S = 10 см2. За обмотці тече струм, що створює поле з індукцією B = 8 мТл. Визначити середнє значення ЕРС <εs> самоіндукції, яка виникає на затискачах соленоїда, якщо сила струму зменшується практично до нуля за час Δt = 0,8 мс.

задача 10801

Індуктивність L соленоїда, намотаного в один шар на немагнітний каркас, дорівнює 0,2 мГн. Довжина соленоїда l = 0,5 м, діаметр D = 1 см. Визначити число витків n, що припадають на одиницю довжини соленоїда.

задача 10802

Котушка, що намотана на немагнітний циліндричний каркас, має N = 750 витків і індуктивність L1 = 25 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки до L2 = 36 мГн, обмотку котушки зняли і замінили обмоткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишилася колишньою. Скільки витків виявилося в котушці після перемотування?

задача 10811

Соленоїд містить n = 600 витків. Перетин сердечника (з немагнітного матеріалу) S = 8 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією B = 5 мТл. Визначити середнє значення е.р.с. самоіндукції, яка виникає на затискачах соленоїда, якщо струм зменшується практично до нуля за час Δt = 0,6 мс.

задача 10816

Обмотка соленоїда містить n = 10 витків на кожний сантиметр довжини. При якій силі струму об'ємна щільність енергії магнітного поля буде дорівнювати 1 Дж/м3? Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, і магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 10817

Соленоїд має довжину l = 1 м і перетин S = 20 см2. При деякій силі струму, що протікає по обмотці, в соленоїді створюється магнітний потік Ф = 80 мкВб. Чому дорівнює енергія W магнітного поля соленоїда? Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, і магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 10819

Магнітний потік Ф соленоїда перетином S = 10 см2 дорівнює 10 мкВб. Визначити об'ємну щільність w енергії магнітного поля соленоїда. Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, і магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 10822

Соленоїд містить N = 800 витків. При силі струму I = 1 А магнітний потік Ф = 0,1 мВб. Визначити енергію W магнітного поля соленоїда. Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, a магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 11826

Котушка, що намотана на немагнітний циліндричний каркас, має N1 = 750 витків і індуктивність L1 = 25 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки до L2 = 36 мГн, обмотку з котушки зняли і замінили обмоткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишилася тою самою. Визначити число N2 витків котушки після перемотування.

задача 11828

Довгий прямий соленоїд, намотаний на немагнітний каркас, має N = 1000 витків і індуктивність L = 3 мГн. Який магнітний потік Ф і яке потокосцепление Ψ створює соленоїд при силі струму I = 1 А?

задача 12084

Обчислити (в мДж) енергію магнітного поля соленоїда, по обмотці якого тече струм 2 А. Обмотка виконана в один шар з дроту діаметром 0,4 мм. Витки щільно прилягають один до одного, об'єм соленоїда 1500 см3, сердечник немагнітний.

задача 17750

Електромагнітна хвиля з частотою 2 МГц переходить із середовища з діелектричною проникністю ε1 = 2 в середу з діелектричною проникністю рівною ε2 = 4. Знайдіть приріст її довжини хвилі, якщо обидва середовища є немагнітними.

задача 19508

На стрижень з немагнітного матеріалу довжиною l = 50 см намотаний в один шар провід так, що щільність намотування n = 20 витків на сантиметр. Визначити енергію W магнітного поля всередині такого соленоїда, якщо сила струму в обмотці I = 0,5 А. Площа поперечного перерізу стрижня S = 2 см2.

задача 22581

Електромагнітна хвиля з частотою ν = 3 МГц переходить з вакууму в немагнітну середу з діелектричною проникністю ε = 4. Визначити приріст її довжини хвилі.

Другие предметы