немагнітний довжина витка соленоїда визначити

немагнітний довжина витка соленоїда визначити


задача 10335

Індуктивність L соленоїда, намотаного в один шар на немагнітний каркас, дорівнює 0,5 мГн. Довжина l соленоїда дорівнює 0,6 м, діаметр D = 2 см. Визначити відношення n числа витків соленоїда до його довжини.

задача 10336

Соленоїд містить N = 800 витків. Перетин сердечника (з немагнітного матеріалу) S = 10 см2. За обмотці тече струм, що створює поле з індукцією B = 8 мТл. Визначити середнє значення ЕРС <εs> самоіндукції, яка виникає на затискачах соленоїда, якщо сила струму зменшується практично до нуля за час Δt = 0,8 мс.

задача 10801

Індуктивність L соленоїда, намотаного в один шар на немагнітний каркас, дорівнює 0,2 мГн. Довжина соленоїда l = 0,5 м, діаметр D = 1 см. Визначити число витків n, що припадають на одиницю довжини соленоїда.

задача 10802

Котушка, що намотана на немагнітний циліндричний каркас, має N = 750 витків і індуктивність L1 = 25 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки до L2 = 36 мГн, обмотку котушки зняли і замінили обмоткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишилася колишньою. Скільки витків виявилося в котушці після перемотування?

задача 10811

Соленоїд містить n = 600 витків. Перетин сердечника (з немагнітного матеріалу) S = 8 см2. По обмотці тече струм, що створює поле з індукцією B = 5 мТл. Визначити середнє значення е.р.с. самоіндукції, яка виникає на затискачах соленоїда, якщо струм зменшується практично до нуля за час Δt = 0,6 мс.

задача 10816

Обмотка соленоїда містить n = 10 витків на кожний сантиметр довжини. При якій силі струму об'ємна щільність енергії магнітного поля буде дорівнювати 1 Дж/м3? Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, і магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 10817

Соленоїд має довжину l = 1 м і перетин S = 20 см2. При деякій силі струму, що протікає по обмотці, в соленоїді створюється магнітний потік Ф = 80 мкВб. Чому дорівнює енергія W магнітного поля соленоїда? Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, і магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 10819

Магнітний потік Ф соленоїда перетином S = 10 см2 дорівнює 10 мкВб. Визначити об'ємну щільність w енергії магнітного поля соленоїда. Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, і магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 10822

Соленоїд містить N = 800 витків. При силі струму I = 1 А магнітний потік Ф = 0,1 мВб. Визначити енергію W магнітного поля соленоїда. Сердечник виконаний з немагнітного матеріалу, a магнітне поле у всьому об'ємі однорідно.

задача 11826

Котушка, що намотана на немагнітний циліндричний каркас, має N1 = 750 витків і індуктивність L1 = 25 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки до L2 = 36 мГн, обмотку з котушки зняли і замінили обмоткою з більш тонкого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишилася тою самою. Визначити число N2 витків котушки після перемотування.

задача 11828

Довгий прямий соленоїд, намотаний на немагнітний каркас, має N = 1000 витків і індуктивність L = 3 мГн. Який магнітний потік Ф і яке потокосцепление Ψ створює соленоїд при силі струму I = 1 А?

задача 12084

Обчислити (в мДж) енергію магнітного поля соленоїда, по обмотці якого тече струм 2 А. Обмотка виконана в один шар з дроту діаметром 0,4 мм. Витки щільно прилягають один до одного, об'єм соленоїда 1500 см3, сердечник немагнітний.

задача 17750

Електромагнітна хвиля з частотою 2 МГц переходить із середовища з діелектричною проникністю ε1 = 2 в середу з діелектричною проникністю рівною ε2 = 4. Знайдіть приріст її довжини хвилі, якщо обидва середовища є немагнітними.

задача 19508

На стрижень з немагнітного матеріалу довжиною l = 50 см намотаний в один шар провід так, що щільність намотування n = 20 витків на сантиметр. Визначити енергію W магнітного поля всередині такого соленоїда, якщо сила струму в обмотці I = 0,5 А. Площа поперечного перерізу стрижня S = 2 см2.

задача 22581

Електромагнітна хвиля з частотою ν = 3 МГц переходить з вакууму в немагнітну середу з діелектричною проникністю ε = 4. Визначити приріст її довжини хвилі.

задача 23655

Котушка, намотана на немагнітний циліндричний каркас, має 400 витків та індуктивність 50 мГн. Щоб збільшити індуктивність котушки вдвічі, зняли обмотку котушки та замінили обмоткою з тоншого дроту з таким розрахунком, щоб довжина котушки залишилася початковою. Скільки витків опинилося в котушці після перемотування?

задача 23681

Обмотка соленоїда з немагнітним осердям має n = 10 витків на кожен сантиметр довжини. Визначити густину енергії ω поля, якщо в обмотці тече струм I = 16 А.

задача 24655

Електромагнітна хвиля з частотою & # 957; = 5 МГц переходить з немагнітного середовища з діелектричною проникністю ε = 2 у вакуум. Визначте збільшення її довжини хвилі.

Другие предметы