заряд момент відстань екрану смуга температура газу число максимумів ширина достатньо вузький максимальна довжина хвилі світла лінія точка між коливання

заряд момент відстань екрану смуга температура газу число максимумів ширина достатньо вузький максимальна довжина хвилі світла лінія точка між коливання


задача 12312

Беручи Сонце за абсолютно чорне тіло, визначити температуру його поверхні, якщо довжина хвилі, на яку припадає максимум випромінювання λmax = 0,5 мкм.

задача 20175

Температура абсолютно чорного тіла знизилася з 1000 до 850 К. Визначити, як і на скільки при цьому змінилася довжина хвилі, що відповідає максимуму розподілу енергії.

задача 80367

Максимум випромінювання абсолютно чорного тіла припадає на довжину хвилі 503 нм. На яку довжину хвилі (в нм) прийдеться цей максимум, якщо температуру тіла підвищити на 744°С?

Другие предметы