швидкість витікання газу тиск перетин сопла маса ракети дорівнює знайти витрата

швидкість витікання газу тиск перетин сопла маса ракети дорівнює знайти витрата


задача 21907

Знайти закон зміни маси ракети з часом, якщо ракета рухається за відсутності зовнішніх сил з постійним прискоренням а, швидкість витікання газу щодо ракети постійна і дорівнює u, а її маса в початковий момент дорівнює m0.

задача 24365

З поверхні Місяця стартувала ракета масою m0 = 1 т. Через час τ = 1 хв, вона досягла швидкості v1 = 2 км/с. Визначити масову витрату палива μ, якщо швидкість витікання газів із сопла ракети u = 4 км/с. Дією сили тяжкості і опору повітря знехтувати.

задача 40480

Яку швидкість набуває ракета масою 0,6 кг, якщо продукти горіння масою 1,5·10–2 кг вилітають з її сопла зі швидкістю 800 м/с?

задача 40667

Знайдіть кінцеву швидкість ракети, у якої швидкість витікання газу з сопла дорівнює с. Початкова маса ракети з паливом m0, кінцева маса m. Початкова швидкість ракети дорівнює нулю.

Другие предметы