зважений маса визначити температуру повітря

зважений маса визначити температуру повітря


задача 11497

Пилинки, зважені в повітрі, мають масу m = 10–18 г. У скільки разів зменшиться їхня концентрація n при збільшенні висоти на Δh = 10 м? Температура повітря Т = 300 К.

задача 22468

В повітрі зважені дрібні сферичні крапельки туману радіусом 0,01 мкм (крапельки води). У скільки разів зменшиться концентрація крапель при підйомі на висоту 0,1 м, якщо температура повітря дорівнює Т = 275 К.

задача 25230

Зважені в повітрі пилинки можна розглядати як великі молекули. Яка середня квадратична швидкість порошинки, якщо її маса 10-10 г? Температура повітря 300 К.

задача 50341

Зважені в повітрі пилинки можна розглядати як великі молекули. Яка середня квадратична швидкість пилинки, якщо її маса 10–10 г? Температура повітря 27 °С.

Другие предметы