дотична сила радіус в'язкість циліндр обертатися частота поверхню маса

дотична сила радіус в'язкість циліндр обертатися частота поверхню маса


задача 12253

Матеріальна точка масою 2·10–3 кг рухається по колу радіусом 2м. Її кутова швидкість залежить від часу відповідно до рівняння ω = 0,4t2c–1. Визначити для моменту часу 2с: силу, діючу по дотичній до траєкторії; нормальне, дотичне і повне прискорення точки; кінетичну енергію.

задача 16591

Суцільний циліндр масою 1 кг і радіусом 0,05 м обертається навколо осі, що проходить через його центр. У точці, найбільш віддаленій від осі обертання, на циліндр діє сила, дотична до поверхні. Кут повороту циліндра змінюється за законом φ(t) = 2 + 2t + t2, рад. Обчисліть величину сили, що гальмує момент сили, час рівноуповільненого руху і кінетичну енергію на початку руху.

задача 50449

Визначити коефіцієнт в'язкості газу, що міститься між двома циліндрами, в яких радіуси 5,2 см і 5 см. Висота внутрішнього циліндра 25 см. Зовнішній циліндр обертається з кутовою швидкістю 6 об/с. При цьому на внутрішній циліндр діє сила 1,38·10–3 Н.