дотична сила радіус в'язкість циліндр обертатися частота поверхню маса

дотична сила радіус в'язкість циліндр обертатися частота поверхню маса


задача 12253

Матеріальна точка масою 2·10–3 кг рухається по колу радіусом 2м. Її кутова швидкість залежить від часу відповідно до рівняння ω = 0,4t2c–1. Визначити для моменту часу 2с: силу, діючу по дотичній до траєкторії; нормальне, дотичне і повне прискорення точки; кінетичну енергію.

задача 16591

Суцільний циліндр масою 1 кг і радіусом 0,05 м обертається навколо осі, що проходить через його центр. У точці, найбільш віддаленій від осі обертання, на циліндр діє сила, дотична до поверхні. Кут повороту циліндра змінюється за законом φ(t) = 2 + 2t + t2, рад. Обчисліть величину сили, що гальмує момент сили, час рівноуповільненого руху і кінетичну енергію на початку руху.

задача 19919

Маховик, що має вигляд диска, масою 50 кг і радіусом 10 см обертається, роблячи 240 об/мин. На циліндричну поверхню почала діяти по дотичній гальмуюча сила. Знайти величину цієї сили, якщо відомо, що до повної зупинки маховик зробив 100 обертів.

задача 21397

Суцільний диск радіусом 20 см обертається під дією постійної дотичній сили 40 Н. Крім того, на нього діє момент сил тертя 2 Н·м, і кутове прискорення його дорівнює 30 рад/с2. Визначити масу диска.

задача 50449

Визначити коефіцієнт в'язкості газу, що міститься між двома циліндрами, в яких радіуси 5,2 см і 5 см. Висота внутрішнього циліндра 25 см. Зовнішній циліндр обертається з кутовою швидкістю 6 об/с. При цьому на внутрішній циліндр діє сила 1,38·10–3 Н.

Другие предметы