проектується освітленість діаметр лінза зображення екран відстань спектр решітка падає нормально довжина порядок світло

проектується освітленість діаметр лінза зображення екран відстань спектр решітка падає нормально довжина порядок світло


задача 10355

На дифракційну решітку, що містить n = 600 штрихів на міліметр, падає нормально біле світло. Спектр проектується поміщеною поблизу решітки лінзою на екран. Визначити довжину l спектра першого порядку на екрані, якщо відстань від лінзи до екрана L = 1,2 м. Межі видимого спектра: λкр = 780 нм, λф = 400 нм.

задача 10839

На дифракційну решітку, що містить n = 500 штрихів на міліметр, падає нормально біле світло. Спектр проектується поміщеною поблизу решітки лінзою на екран. Визначити довжину l спектра першого порядку на екрані, якщо відстань від лінзи до екрана L = 1 м. Межі видимого спектра: λкр = 780 нм, λф = 400 нм.

задача 17931

Визначити ширину зображення на екрані в спектрі першого порядку спектральної лінії з λ = 0,656 мкм при дифракції на решітці ширини l = 3 см. Фокусна відстань лінзи, проектуючої спектр на екран, F = 15 см. Кут дифракції, що відповідає першому головному максимуму, φ = 12°37'.

задача 21893

На дифракційну решітку, що містить n = 500 штрихів на міліметр, падає нормально біле світло. Спектр проектується поміщеною поблизу решітки лінзою на екран. Визначити довжину спектра першого порядку на екрані, якщо відстань від лінзи до екрана L = 4 м. Межі видимого спектру λкр = 780 нм, λф = 400 нм.

задача 22232

Яку фокусну відстань повинна мати лінза, що проектує на екран спектр, отриманий за допомогою дифракційної решітки, щоб відстань між двома лініями калію λ1 = 404,4 нм і λ2 = 404,7 нм в спектрі першого порядку було рівним Δx = 0,1 мм? Стала решітки d = 2 мкм.

задача 80289

На дифракційну решітку, що містить 405 штрихів на міліметр, падає нормально біле світло. Спектр проектується лінзою, поміщеною поблизу решітки, на екран, розташований на відстані 228 см від лінзи. Межі видимого спектру: (400; 780) нм. Визначити довжину спектра 1-го порядку на екрані. Вказівка??: синуси кутів дифракції вважати рівними тангенсам.

Другие предметы