крапля діаметр шийки в момент відриву невелике поверхневе вертикально дорівнює

крапля діаметр шийки в момент відриву невелике поверхневе вертикально дорівнює


задача 10659

З вертикальної трубки з внутрішнім діаметром d = l мм випливає по краплях вода. Знайти діаметр d1 краплі в момент відриву. Діаметр шийки краплі в момент відриву вважати рівним внутрішньому діаметру трубки і саму краплю вважати сферичною.

задача 11680

Трубка має діаметр d1 = 0,2 см. На нижньому кінці трубки повисла крапля води, що має в момент відриву вид кульки. Знайти діаметр d2 цієї краплі.

задача 13377

Визначте радіус R краплі спирту, що випливає з вузької вертикальної трубки радіусом r = 1 мм. Вважайте, що в момент відриву крапля сферична. Поверхневий натяг спирту σ = 22 мН/м, a його щільність ρ = 0,8 г/см³.

задача 14392

Який діаметр має перетяжка при відриві краплі дистильованої води масою m = 50 мг?

задача 19941

З вертикальної трубки внутрішнім радіусом r = 1 мм випливають краплі води. Знайти радіус краплі в момент відриву. Краплю вважати сферичною. Діаметр шийки краплі в момент відриву вважати рівною внутрішньому діаметру трубки. Щільність ρ = 1 г/см3, поверхневий натяг α = 0,073 Н/м.

задача 19942

Який діаметр має перетяжка при відриві краплі дистильованої води масою m = 50 мг?

задача 23580

Знайти поверхневу енергію: а) краплі ртуті діаметром 1,38 мм. б) мильного міхура діаметром 6 мм.

задача 23811

Маса 100 крапель спирту, що витікає з капіляра, m = 0,71 г. Визначити поверхневий натяг σ спирту, якщо діаметр d шийки краплі на момент відриву дорівнює 1 мм.

задача 24513

З капіляра випало 100 крапель спирту масою 0,71 г. Визначити діаметр шийки краплі у момент відриву, якщо коефіцієнт поверхневого натягу спирту 0,0222 Н/м.

Другие предметы