крапля діаметр шийки в момент відриву невелике поверхневе вертикально дорівнює

крапля діаметр шийки в момент відриву невелике поверхневе вертикально дорівнює


задача 10659

З вертикальної трубки з внутрішнім діаметром d = l мм випливає по краплях вода. Знайти діаметр d1 краплі в момент відриву. Діаметр шийки краплі в момент відриву вважати рівним внутрішньому діаметру трубки і саму краплю вважати сферичною.

задача 11680

Трубка має діаметр d1 = 0,2 см. На нижньому кінці трубки повисла крапля води, що має в момент відриву вид кульки. Знайти діаметр d2 цієї краплі.

задача 13377

Визначте радіус R краплі спирту, що випливає з вузької вертикальної трубки радіусом r = 1 мм. Вважайте, що в момент відриву крапля сферична. Поверхневий натяг спирту σ = 22 мН/м, a його щільність ρ = 0,8 г/см³.

задача 14392

Який діаметр має перетяжка при відриві краплі дистильованої води масою m = 50 мг?