частина молекул дисоціюють атоми ступінь дисоціації температура газу

частина молекул дисоціюють атоми ступінь дисоціації температура газу


задача 14297

Визначити відношення γ теплоємностей Ср і Сv частково дисоційованого газоподібного азоту, якщо ступінь його дисоціації α = 0,2.

задача 14385

Визначити ступінь дисоціації α газоподібного частково дисоційованого хлору, якщо відношення γ теплоємностей Ср і Cv дорівнює 1,48.

задача 21866

У балоні місткістю V = 1 л знаходиться азот при нормальних умовах. Коли азот нагріли до температури Т = 1,8 кК, то молекули азоту виявилися частково диссоційованними на атоми. Ступінь дисоціації а = 0,3. Визначити кількість речовини і концентрацію n атомів атомарного азоту після нагрівання.

Другие предметы