частина молекул дисоціюють атоми ступінь дисоціації температура газу

частина молекул дисоціюють атоми ступінь дисоціації температура газу


задача 14297

Визначити відношення γ теплоємностей Ср і Сv частково дисоційованого газоподібного азоту, якщо ступінь його дисоціації α = 0,2.

задача 14385

Визначити ступінь дисоціації α газоподібного частково дисоційованого хлору, якщо відношення γ теплоємностей Ср і Cv дорівнює 1,48.