температура суміш запалиться стиск двигун

температура суміш запалиться стиск двигун


задача 11618

Горюча суміш в двигуні дизеля запалюється при температурі T2 = 1,1 кК. Початкова температура суміші T1 = 350 К. У скільки разів потрібно зменшити об'єм суміші при стисненні, щоб вона запалала? Стиснення вважати адіабатним. Показник адіабати для суміші прийняти рівним 1,4.

задача 50403

У скільки разів потрібно збільшити тиск горючої суміші в двигуні Дизеля, щоб вона запалала? Температура займання суміші 800 °С, початкова температура 70 °С. Горючу суміш вважати багатоатомним газом.

Другие предметы