амплітуда коливання затухаючі коефіцієнт

амплітуда коливання затухаючі коефіцієнт


задача 11354

Амплітуда затухаючих коливань маятника за час t1 = 5 хв зменшилася в два рази. За який час t2, рахуючи від початкового моменту, амплітуда зменшиться у вісім разів?

задача 11355

За час t = 8 хв амплітуда затухаючих коливань маятника зменшилася в три рази. Визначити коефіцієнт загасання δ.

задача 11359

Тіло масою 5 г здійснює затухаючі коливання. Протягом 50 з тіло втратило 60% своєї енергії. Визначити коефіцієнт опору b.

задача 11365

Коливальна система здійснює затухаючі коливання з частотою ν = 1000 Гц. Визначити частоту ν0 власних коливань, якщо резонансна частота νpeз = 998 Гц.

задача 12627

Початкова амплітуда (А0 = 3 см) затухаючого коливання матеріальної точки за 4 хв зменшилася до 1,2 см. Через який проміжок часу вона дорівнюватиме 0,8 см?

задача 12840

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 68 з зменшується у 8 разів. Довжина маятника дорівнює 18 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 60 разів?

задача 12841

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 85 з зменшується у 7 разів. Довжина маятника дорівнює 18 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 42 разів?

задача 12878

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 13 з зменшується в 7 разів. Довжина маятника дорівнює 7 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася в 54 рази?

задача 12884

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 11 с зменшується у 8 разів. Довжина маятника дорівнює 21 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася в 39 разів?

задача 12898

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 38 з зменшується у 7 разів. Довжина маятника дорівнює 10 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 73 разів?

задача 12913

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за 2 з зменшується у 7 разів. Довжина маятника дорівнює 9 см. Скільки повних коливань повинен зробити маятник, щоб амплітуда зменшилася у 20 разів?

задача 13697

Амплітуда затухаючих коливань математичного маятника за 1 хв зменшилася в 3 рази. Визначте, у скільки разів вона зменшиться за 4 хв.

задача 13702

Тіло масою m = 100 г, здійснюючи затухаючі коливання, за τ = 1 хв втратило 40% своєї енергії. Визначте коефіцієнт опору r.

задача 13716

Власна частота коливань деякої системи становить 500 Гц. Визначте частоту затухаючих коливань цієї системи, якщо резонансна частота 499 Гц.

задача 13717

Період затухаючих коливань системи становить 0,2 с, a відношення амплітуд першого та шостого коливань дорівнює 13. Визначте резонансну частоту даної коливальної системи.

задача 14367

Амплітуда згасаючих коливань математичного маятника за час t = 1 хв зменшилася в 2 рази. У скільки разів зменшиться амплітуда коливань за час t = 3 хв?

задача 15521

Тіло масою m = 10 г здійснює затухаючі коливання з максимальною амплітудою Amax = 7 см, початковою фазою φ = 0 і коефіцієнтом загасання δ = 1,6 с–1. На це тіло почала діяти зовнішня періодична сила F, під дією якої встановилися вимушені коливання. Рівняння вимушених коливань має вигляд х = 5sin(10πt–3π/4) см. Знайти (з числовими коефіцієнтами) рівняння власних коливань і рівняння зовнішньої періодичної сили.

задача 17100

Точка здійснює затухаючі коливання з частотою ω і коефіцієнтом загасання β. Знайти амплітуду швидкості точки як функцію часу t, якщо в момент t = 0: а) амплітуда її зсуву дорівнює а0; б) зміщення точки х (0) = 0 і проекція її швидкості vx(0) = 0.

задача 17802

Однорідний магнітний стрижень довжиною l = 10 см, масою m = 6 г, магнітним моментом рт = 2,1·10–3 А·м2 здійснює гармонійні коливання в однорідному магнітному полі індукцією В = 1,5·10–3 Тл. Ось коливань перпендикулярна стрижню і проходить через його середину. У положенні рівноваги напрямки магнітного поля і магнітного моменту стрижня збігаються. Вважається, що амплітуда φm = 0,17 рад. Момент сил опору Мс = –r, де r = 3·10–7 кг·м2/с — коефіцієнт пропорційності, = dφ/dt — кутова швидкість коливань ω

задача 17963

По горизонтальному стрижню здійснює затухаючі коливання вантаж масою 200 г під дією пружини жорсткістю 400 Н/м. Через 10 секунд після початку коливань амплітуда коливань дорівнювала 0,8 см і становила 65% від початкової амплітуди. Напишіть рівняння затухаючих коливань вантажу, визначте всі параметри цього рівняння. Побудуйте графік убування коливальної енергії системи в інтервалі від нуля до часу релаксації. Початкову фазу прийняти рівною π/3 рад.

задача 17978

У коливальному контурі конденсатору з ємністю 10 мкФ надали заряд 1 мкл, після чого виникли загасаючі коливання. Скільки тепла виділиться до моменту, коли максимальна напруга на конденсаторі стане менше початкового максимального напруження в 4 рази?

задача 19129

На малюнку приведена залежність заряду q на одній з обкладок конденсатора при згасаючих коливаннях від часу t. Чи вірно, що ...
1 ... це коливання гармонійне?
2 ... з графіків можна визначити умовний період загасання?
3 ... частота коливань зменшується з часом?
4 ... умовний період коливань більше періоду власних електромагнітних коливань цього контуру?
5 ... амплітуда коливань зменшується з часом?
На скільки питань і які саме Ви відповіли "так, вірно"?

задача 24236

За час t = 10 с амплітуда згасаючих коливань маятника зменшилася в 10 разів. За який час амплітуда зменшиться в 100 разів?

задача 24237

За час t = 16,1 з амплітуда згасаючих коливань маятника зменшилася в 5 разів. Знайдіть коефіцієнт загасання.

задача 24243

Амплитуда затухающих колебаний маятника уменьшилась в раз за время t = 10 с. При этом система успела совершить 100 колебаний. Найдите относительную убыль энергии колебательной системы ΔЕ/Е за один период колебаний.

задача 24244

Амплітуда затухаючих коливань маятника за час t = 3 хв зменшилася у 8 разів. Через скільки часу амплітуда зменшиться ще в 4 рази?

задача 24246

Тіло масою m = 5 г здійснює затухаючі коливання. Протягом часу t = 50 с воно втратило 0,6 своєї механічної енергії. Визначте коефіцієнт опору середовища.

задача 24249

Амплітуда затухаючих коливань маятника за час t = 14 с зменшилася в 4 рази. За який час вона зменшиться в е2 разів?

задача 26119

Тіло масою 2 г здійснює затухаючі коливання. Протягом часу 30 з тіло втратило 80% своєї енергії. Визначити коефіцієнт опору.

задача 26126

Енергія затухаючих коливань маятника за 30 секунд зменшується в три рази. Визначте, у скільки разів вона зменшиться за 2 хвилини.