газ аргон кількість атомів період

газ аргон кількість атомів період


задача 10114

У балоні місткістю V = 15 л знаходиться аргон під тиском p1 = 600 кПа і при температурі T1 = 300 К. Коли з балона було взято деяку кількість газу, тиск у балоні знизився до р2 = 400 кПа, a температура встановилася T2 = 260 К. Визначити масу m аргону, взятого з балона.

задача 10589

У балоні ємністю V = 20 л знаходиться аргон під тиском p1 = 800 кПа і температурі T1 = 325 К. Коли з балона було взято деяку кількість аргону, тиск у балоні понизився до р2 = 600 кПа, a температура встановилася T2 = 300 К. Визначити масу m аргону, взятого з балона.

задача 15083

В балоні знаходяться аргон і азот. Визначити питому теплоємність cv суміші цих газів, якщо масові частки аргону (ω1) і азоту (ω2) однакові і рівні ω = 0,5. (Масовою часткою компонента в суміші називається безрозмірна величина, що дорівнює відношенню маси компонента до маси суміші.)

задача 17881

У посудині суміш газів аргону і кисню при температурі 20°С. Визначити повну кінетичну енергію, що припадає на молекули газів.

задача 20934

Газ ксенон становить 4 стотисячних частки відсотка (за вагою) атмосферного повітря. Скільки атомів ксенону доводиться в середньому на 1 мм3 повітря?

задача 50207

Визначити щільність суміші ρ, що складається з гелію (Не) масою m1 = 8,00 г і аргону (Ar) масою m2 = 4,00 г, при температурі t = 17 °С і тиску р = 100 кПа.

задача 50207

Суміш газів складається з гелію і аргону. Визначити щільність суміші ρ, якщо маса гелію (Не) m1 = 8,00 г, маса аргону (Ar) m2 = 4,00 г. Температура t = 17 °С, тиск р = 100 кПа.

задача 50255

У балоні ємністю V = 20 л знаходиться аргон під тиском p1 = 800 кПа і температурі T1 = 325 К. Коли з балона було взято деяку кількість аргону, тиск у балоні понизився до р2 = 600 кПа, а температура встановилася T2 = 300 К. Визначити масу m аргону, взятого з балона.

задача 50255

Посудина об'ємом 10 л містить гелій під тиском 1 МПа і при температурі 300 К. Після того, як з балона випущено 10 г гелію, температура в балоні знизилася до 290 К. Визначити тиск гелію, що залишився в балоні.

задача 50471

Який тиск суміші газу в посудині об'ємом 5 л, якщо в ньому знаходиться 1015 молекул кисню, 4·1015 молекул азоту і 3,3·10–7 г аргону? Температура суміші 223°С.

Другие предметы