вагонетка масою рухається з прискоренням шлях сила

вагонетка масою рухається з прискоренням шлях сила


задача 11096

Під дією постійної сили F вагонетка пройшла шлях s = 5 м й набула швидкість v = 2 м/с. Визначити роботу A сили, якщо маса m вагонетки дорівнює 400 кг і коефіцієнт тертя f = 0,01.

задача 40129

На вагонетку масою 800 кг, що рухається по горизонтальному шляху зі швидкістю 0,2 м/с, насипали зверху 200 кг щебеню. Наскільки при цьому змінилася швидкість вагонетки?

задача 40674

Вагонетка масою 400 кг рухається по горизонтальному шляху з прискоренням 0,1 м/с2. Визначте значення коефіцієнта тертя ковзання, якщо горизонтальна сила тяги 50 Н.