вагонетка масою рухається з прискоренням шлях сила

вагонетка масою рухається з прискоренням шлях сила


задача 11096

Під дією постійної сили F вагонетка пройшла шлях s = 5 м й набула швидкість v = 2 м/с. Визначити роботу A сили, якщо маса m вагонетки дорівнює 400 кг і коефіцієнт тертя f = 0,01.

задача 17615

Для порятунку людини, що потрапила під вагонетку, необхідно підняти її праву частину. Це можна зробити двома способами. визначити силу F1, яку треба прикласти до правого кінця вагонетки, направивши її вертикально вгору. Визначити силу F2, яку можна направити вертикально вниз. Довжина вагонетки L = 3 м, маса вагонетки m = 500 кг.

задача 21657

Вагонетка починає рухатися вниз по похилій площині, що становить кут 30° з горизонтом. Визначити швидкість вагонетки через 5 секунд, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,5.

задача 40129

На вагонетку масою 800 кг, що рухається по горизонтальному шляху зі швидкістю 0,2 м/с, насипали зверху 200 кг щебеню. Наскільки при цьому змінилася швидкість вагонетки?

задача 40674

Вагонетка масою 400 кг рухається по горизонтальному шляху з прискоренням 0,1 м/с2. Визначте значення коефіцієнта тертя ковзання, якщо горизонтальна сила тяги 50 Н.

Другие предметы