вагонетка масою рухається з прискоренням шлях сила

вагонетка масою рухається з прискоренням шлях сила


задача 11096

Під дією постійної сили F вагонетка пройшла шлях s = 5 м й набула швидкість v = 2 м/с. Визначити роботу A сили, якщо маса m вагонетки дорівнює 400 кг і коефіцієнт тертя f = 0,01.

задача 17615

Для порятунку людини, що потрапила під вагонетку, необхідно підняти її праву частину. Це можна зробити двома способами. визначити силу F1, яку треба прикласти до правого кінця вагонетки, направивши її вертикально вгору. Визначити силу F2, яку можна направити вертикально вниз. Довжина вагонетки L = 3 м, маса вагонетки m = 500 кг.

задача 21657

Вагонетка починає рухатися вниз по похилій площині, що становить кут 30° з горизонтом. Визначити швидкість вагонетки через 5 секунд, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,5.

задача 23404

З бункера, що знаходиться на висоті h = 1 м, висипалася порція піску масою m = 100 кг і потрапила у вагонетку масою M = 200 кг, що рухається горизонтально зі швидкістю V = 3 м/с. Знайти кількість теплової енергії Q, що утворилася при цьому.

задача 24137

Людина масою m = 70 кг знаходиться у ліфті. Знайти силу, з якою людина тисне підлогу кабіни ліфта, коли ліфт під час підйому рухається уповільнено з прискоренням а = 20 см/с2 і коли опускається уповільнено з таким же прискоренням.

задача 24515

Снаряд масою 25 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 400 м/с, падає у вагонетку з піском масою 1875 кг і застряє у піску. З якою швидкістю почала рухатися вагонетка від поштовху, якщо до падіння снаряда вагонетка рухалася зі швидкістю 2 м/с у напрямку руху снаряда? З якою швидкістю почала б рухатися вагонетка, якби снаряд летів проти руху вагонетки?

задача 40129

На вагонетку масою 800 кг, що рухається по горизонтальному шляху зі швидкістю 0,2 м/с, насипали зверху 200 кг щебеню. Наскільки при цьому змінилася швидкість вагонетки?

задача 40674

Вагонетка масою 400 кг рухається по горизонтальному шляху з прискоренням 0,1 м/с2. Визначте значення коефіцієнта тертя ковзання, якщо горизонтальна сила тяги 50 Н.

Другие предметы